4 Aralık, 2018

Ümit Beyaz Doğu Türkistan Hakkında Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Saygılarımla arz ederim. 04.12.2018

 

Ümit BEYAZ

İstanbul Milletvekili

 

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu Raporunda, Çin’in “Sosyal İstikrar” ve “aşırılıkla mücadele” politikasıyla, Uygur Türklerine ve Müslüman topluluklara “Siyasi kamp” adı altında akıl almaz fiziki ve psikolojik zulüm uyguladığını belgelenmiştir.

Bununla birlikte günümüzde Yedi yüz bin ila Bir milyon arasında Türk soydaşımızın bu kamplarda Kendi değer, inanç, dil ve Kültürlerinden vazgeçmeleri ve asimile edilerek esir tutulduğu tahmin edilmektedir.

Eğitim ve beyin yıkama yöntemleriyle kültürel değişimleri hedeflenen Uygur Türklerinin bu kamplarda Çin vatanseveri olarak siyasi yandaşa dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Kampta bulunanların ne demokratik ne de adil yargılanması söz konusu değil iken avukat erişimine de maalesef izin verilmemektedir. Bu insanlar ancak yönetim, yeterince değiştiklerine tatmin olduğunda serbest kalabilmektedir.

Ne zaman serbest kalacakları belli olmayan soydaşlarımız, keyfi olarak kamplarda tutulmaktadırlar.

Ayrıca zorla başka yerlere yerleştirilmeye, aşırı derece yoksul koşullarda yaşamaya zorlanan ve sistematik olarak devam eden bu psikolojik ve fiziksel zulüm neticesinde birçok Uygur Türkü soydaşımız vatanlarından başka bölgelere göç etmek zorunda bırakılmışlardır.

 

Bu bilgiler çerçevesinde;

  1. Çin’in İnsan Haklarını açıkça ihlal ettiği bu uygulamaların sona erdirilmesi adına Uygur Türkü soydaşlarımız için herhangi bir diplomatik girişimde bulunuş mudur?
  2. Son 10 yıl içerisinde Türkiye’ye gelmiş olan kaç Uygur Türkü Çin’e veya başka bir ülkeye iade edilmiştir?
  3. Bu konuyla ilgili Çin’de bulunan Büyükelçiliğimiz, ya da Konsolosluklarımız soydaşlarımızla ilgili bir bilgi almış mıdır?
  4. İstanbul Atatürk Havalimanında iade edilmeyi bekleyen Uygur Türkleri konusunda bir gelişme var mıdır? İade edilmeleri halinde idam edilecek Uygur Türkleri konusunda nasıl bir çalışma yapılmaktadır? Bu insanlık suçundan vazgeçilecek midir?