Millî Duruş, Demokratik Yükseliş!

GERİ DÖN

Diğer

Millî Duruş, Demokratik Yükseliş!

Milletimizin siyasetteki yeni düzen talebini karşılamak üzere açtığımız yeni yoldaki vizyonumuzu gösteren Demokratik Millî Yükseliş Beyannamemizi tüm Türkiye’ye ilan ediyoruz!

 İYİ Parti olarak bizler, milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verme pahasına kendi çıkar ve emelleri doğrultusunda; değerlerimizi yozlaştıran, kavramların içini boşaltan ve kendilerine göre yeniden tanımlayan iki kutuplu siyasi anlayışı reddediyoruz!

Türk milletini sığ ve suni tartışmalar üzerinden iki kutuptan birini seçmeye zorlayan faydasız siyaseti reddediyoruz!

İçinde milletin olmadığı ajandaları dayatıp bizi; devlet geleneklerimizle, Cumhuriyet değerlerimizle; milletimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma hedefimizden alıkoymaya çalışan basiretsiz siyaseti de reddediyoruz!

Biz, memleketimizi bu kaostan çıkarmak istiyoruz!

Biz, milletimizi bu ayrışmadan kurtarmak istiyoruz!

Biz, bu ülkeyi hakkıyla yönetmek istiyoruz!

İşte o nedenle İYİ Parti olarak; milletimizin siyasetteki yeni düzen talebini karşılamak üzere açtığımız yeni yoldaki vizyonumuzu gösteren Demokratik Millî Yükseliş Beyannamemizi tüm Türkiye’ye ilan ediyoruz!

Demokratik Millî Yükseliş Vizyonumuzla amacımız;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni küresel düzeyde barış, huzur ve istikrarın güvencesi olan; dünya lideri bir ülke yapmaktır.

Türk milletini; küresel işleyişin mimarı, İslam ahlakının timsali, insanlık değerlerinin koruyucusu olarak; kudret ve adalet sahibi, aktif bir beşerî güç yapmaktır.

Hakka, adalete, hürriyete, eşitliğe, refaha, mutluluğa ve millî birliğe dayalı unsurlarıyla; öncü, dinamik ve imrenilen bir medeniyet toplumu yapmaktır.

İnsanlarımızın; millî ve evrensel değerleri taşıyan, millet iradesine ve demokrasiye saygılı, ahlakı ve maneviyatı yüksek, gelişime, yeniliğe ve adil rekabete açık, barışı ve dostluğu esas alan tutkulu, inanmış ve güvenilir bireyler olarak yeni yüzyıla damga vurmalarının önünü açmaktır.

Demokratik Millî Yükseliş Vizyonumuza ulaşmamızı sağlayacak iki temel zeminimiz vardır.

Birincisi; millî ülkü, millî kimlik, güven ve barışçıl toplum, etkin insan ve etkin devlet anlayışını içeren toplumsal zemin; coğrafya, demografi, dayanıklılık-çevre ve uluslararası ilişkileri içeren fikri zemindir.

Demokratik ve Millî Yükselişimizin temelleri toplumsal ve fikri zemin üzerinde yükselecek 8 prensibe dayanıyor:

1- Dünya arenasında, tam bağımsız ve egemen bir kudret olarak var olacak millî varlığımızı, bekamızı her daim koruyacağız.

2- Milli hâkimiyetimizde sürekliliği sağlayacak; millî çıkarlarımız aleyhindeki tüm güçlere ve tehditlere her an ve her daim direneceğiz.

3- Askerî ve jeopolitik güçler arasında etkin olacak, küresel dengelerin kurucusu ve kollayıcısı olarak Türk Barışı’nı egemen kılacağız.

4- Sanayide sektörel millî şampiyonlar çıkartacak, Türkiye’yi öncelikle bölgesel bir güç hâline getireceğiz.

5- Stratejik bilim ve teknoloji dikeylerinde dünyada öncü ülke olacağız.

6- Küresel ticaret, yatırım ve sermaye piyasalarında güçlü ve sürekli güçlenen bir konuma geleceğiz.

7- Milletlerarası kurum ve standartlarda güçlü ve baskın bir konuma ulaşacak; hakka, adalete, hürriyete, eşitliğe, refaha, mutluluğa ve millî birliğe dayalı, bir büyük medeniyet toplumu olarak insanlığa örnek olacağız.

8- Elbette bunun için de insan odaklı ve insan mutluluğunu esas alan yeni bir siyaset anlayışını ülkemizde hâkim kılacağız.

Demokratik Millî Yükseliş Beyannamemiz; tüm Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olsun!

 

Demokratik Millî Yükseliş Beyannamemizin tamamına pdf’ten ulaşabilirsiniz…