Mehmet Metanet  ÇULHAOĞLU

Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 28 Şubat 1954 - Adana
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Diş Hekimi
Görevi : Adana Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi

Av. Ayhan EREL

Av. Ayhan EREL

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1957 - Aksaray
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat
Görevi : Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi

 Koray AYDIN

Koray AYDIN

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Kasım 1955 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği
Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi, Eski Bakan
Görevi : Ankara Milletvekili

 İbrahim Halil ORAL

İbrahim Halil ORAL

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Şubat 1958 - Bitlis
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Eğitimci, İlahiyatçı
Görevi : Ankara Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi

Dr. Şenol SUNAT

Dr. Şenol SUNAT

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ekim 1956 - Manisa
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü, Gazi Üniversitesi, Bitki Sitogenetiği Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Ankara Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

 Durmuş YILMAZ

Durmuş YILMAZ

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Mart 1947 - Uşak
Öğrenim Durumu : Londra City Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Mesleği / Sanatı : Ekonomist, Merkez Bankası Eski Başkanı
Görevi : Ankara Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Ayhan ALTINTAŞ

Prof. Dr. Ayhan ALTINTAŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1958 - Yozgat
Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Ankara Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi

Av. Hasan SUBAŞI

Av. Hasan SUBAŞI

Doğum Tarihi - Yeri : 1950 - Antalya
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat, Eski Belediye Başkanı
Görevi : Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi

Av. Feridun BAHŞİ

Av. Feridun BAHŞİ

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ocak 1959 - Antalya
Öğrenim Durumu : İstanbul Ünivertesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Emekli Hakim
Görevi : Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi

 Aydın Adnan SEZGİN

Aydın Adnan SEZGİN

Doğum Tarihi - Yeri : 13 Temmuz 1956 - Aydın
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Paris Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi, Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi
Görevi : Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi

 Ahmet Kâmil EROZAN

Ahmet Kâmil EROZAN

Doğum Tarihi - Yeri : 14 Mart 1950 - Bursa
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararsı İlişkiler
Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi
Görevi : Bursa Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. İsmail  TATLIOĞLU

Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ekim 1960 - Orhaneli
Öğrenim Durumu : Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Bursa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 Yasin ÖZTÜRK

Yasin ÖZTÜRK

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Ekim 1972 - Denizli
Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi
Görevi : Denizli Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

 Orhan ÇAKIRLAR

Orhan ÇAKIRLAR

Doğum Tarihi - Yeri : 1954 - Edirne
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Üst Düzey Yönetici
Görevi : Edirne Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı

 Naci CİNİSLİ

Naci CİNİSLİ

Doğum Tarihi - Yeri : 28 Mayıs 1969 - İstanbul
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : İşletmeci
Görevi : Erzurum Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

 Arslan  KABUKÇUOĞLU

Arslan KABUKÇUOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1957 - Nevşehir
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : Eskişehir Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. İmam Hüseyin FİLİZ

Prof. Dr. İmam Hüseyin FİLİZ

Doğum Tarihi - Yeri : 1950 - Gaziantep
Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Gaziantep Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi

Dr. Aylin CESUR

Dr. Aylin CESUR

Doğum Tarihi - Yeri : 1973 - Eskişehir
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : Isparta Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi

 Hayrettin NUHOĞLU

Hayrettin NUHOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 25 Temmuz 1953 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi, İstanbul İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi, İşletme Uzmanı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi

 Ahmet ÇELİK

Ahmet ÇELİK

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Temmuz 1957 - Ağrı
Öğrenim Durumu : Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi

 Ümit BEYAZ

Ümit BEYAZ

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ekim 1971 - Gümüşhane
Öğrenim Durumu : Lise
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Abdul  Ahat ANDİCAN

Prof. Dr. Abdul Ahat ANDİCAN

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Nisan 1950 - Afganistan
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi, Eski Bakan
Görevi : İstanbul Milletvekili ve Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Üyesi

 Yavuz AĞIRALİOĞLU

Yavuz AĞIRALİOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1972 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İş İnsanı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili

Dr. Aytun ÇIRAY

Dr. Aytun ÇIRAY

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1957 - İzmir
Öğrenim Durumu : Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : İzmir Milletvekili ve Dilekçe Komisyonu Üyesi

 Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU

Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Şubat 1960 - Ankara
Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : İşletmeci
Görevi : İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi

 Dursun ATAŞ

Dursun ATAŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1966 - Kayseri
Öğrenim Durumu : Hava Teknik Okulu
Mesleği / Sanatı : Emekli Hava Astsubayı, Eski Belediye Başkanı
Görevi : Kayseri Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi

 Lütfü TÜRKKAN

Lütfü TÜRKKAN

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Şubat 1959 - Üsküp/Makedonya
Öğrenim Durumu : Makedonya Goce Delcev Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : Kocaeli Milletvekili, TBMM Grup Başkan Vekili ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

 Fahrettin YOKUŞ

Fahrettin YOKUŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1958 - Konya
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İş idaresi Bölümü
Mesleği / Sanatı : Ekonomi Bakanlığı Eski Bakan Müşaviri
Görevi : Konya Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

 Zeki Hakan SIDALI

Zeki Hakan SIDALI

Doğum Tarihi - Yeri : 25 Mart 1969 - Mersin
Öğrenim Durumu : Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : Mersin Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi

 Behiç ÇELİK

Behiç ÇELİK

Doğum Tarihi - Yeri : 18 Şubat 1955 - Mersin
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Emekli Vali
Görevi : Mersin Milletvekili ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Metin ERGUN

Prof. Dr. Metin ERGUN

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Şubat 1963 - Muğla
Öğrenim Durumu : Selçuk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Muğla Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi

 Ümit DİKBAYIR

Ümit DİKBAYIR

Doğum Tarihi - Yeri : 15 Ağustos 1968 - Hendek
Öğrenim Durumu : Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi
Mesleği / Sanatı : Sanayici, İş İnsanı
Görevi : Sakarya Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi

 Erhan USTA

Erhan USTA

Görevi : Samsun Milletvekili

 Bedri  YAŞAR

Bedri YAŞAR

Doğum Tarihi - Yeri : 12 Şubat 1963 - Gümüşhane
Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi
Görevi : Samsun Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi

 Enez  KAPLAN

Enez KAPLAN

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Şubat 1962 - Tekirdağ
Öğrenim Durumu : Lise Mezunu
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : Tekirdağ Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

Dr. Hüseyin ÖRS

Dr. Hüseyin ÖRS

Doğum Tarihi - Yeri : 1964 - Trabzon
Öğrenim Durumu : KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Trabzon Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi