25 Ocak, 2019

Metin Ergun Basın Açıklaması

Sayın Basın Mensubu,

Büyükşehir Yasası çıkmadan önce; birçok ilimizin köylerinde yaşayan halkımızın ve ihtiyaç sahibi köylülerimizin kullanımına açmak amacıyla bir takım araziler İl Özel İdareleri tarafından belirlenen bir proje kapsamında ve muhtarlar aracılığıyla 3 yıl içinde iskânlı inşaat yapmak ve 10 yıl satmamak koşuluyla tapulandırılarak, müracaat edenlere tapu ile tahsis edilmiştir.

Ekonomik koşulların zorluğu nedeniyle üzerine konut yapılamamış olan arazilere ve bu arazilerden 10 yıl dolduğu için satılan ama üzerine hala konut yapılmayanlar, önceki kanunun koyduğu tarih olan 31.12.2020 yılında belediyelere devredilmek durumunda kalacaktır. Vatandaşlarımızı böylesi bir mağduriyetle karşı karşıya kalmış durumdadırlar.

Bu mağduriyetlerin giderilmesi ve hak sahiplerine bu yapıları yapma imkânı sağlanabilmesi amacıyla 18. 03. 1924 tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanunu’nun Geçici 5. Maddesinde bu tarih 31.12.2020 olarak düzenlenmiştir. Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile bu tarihin 31.12.2025 olarak değiştirilmesi ve verilen sürenin 5 yıl daha uzatılması amaçlanmıştır. Kanun teklifimiz ektedir.

 

 

                                                                                                                   Metin Ergun

Muğla Milletvekili