9 Ocak, 2019

Lütfü Türkkan çiftçilere mazot alımında vergi muafiyeti sağlanması hakkında araştırma önergesi verdi

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın hak ettiği seviyelere yükselmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, başta çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları araçlara aldıkları mazotun vergiden muaf tutulması olmak üzere, kırsalda tarım istihdamını arttırmayı hedefleyen ve tarımsal kalkınmamıza destek verecek projelerin arttırılması, tarım ve hayvancılık ile ilgili sürdürülebilir programların hazırlanması, tarımsal üretimi arttıracak destek ve teşviklerle tarımsal yatırım ve hibe desteklerini içeren programların hazırlanması amacıyla Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz…

 

Lütfü TÜRKKAN

Kocaeli Milletvekili

Grup Başkanvekili

 

GEREKÇE

 

Çiftçilik dünya tarihinin en eski mesleğidir ve dünya var olduğu müddetçe önemini korumaya devam edecektir. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan birçok ülke, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için projeler üretmekte, çiftçilere destek vermektedir.

Son bir yıllardaki ithalat verileri Tohumdan fidana, meyve sebzeden tahıl ürünlerine, et ve süt ürünlerinden gübreye varıncaya kadar dışa bağımlı bir ülke haline geldiğimizin ve ülkemizin verimli topraklarını yeterince değerlendirmediğimizin göstergesidir. Oysa coğrafyamız, hemen her türlü tarım ürünün yetişmesine elverişli bir iklime ve toprak yapısına sahiptir. Ülkemiz her ne kadar tarımsal üretimi desteklemeye müsait olsa da üreticilerimiz devletten yeterli desteği görememektedir. Çiftçimiz verimli topraklarını terk ederek şehirlere göç etmiş, buğdaya, başağa, toprağa olan inancını kaybetmiş, üretimin değil tüketimin bir parçası olmak zorunda kalmıştır.

Her seçim döneminde çiftçilerimize sözler verilmiş, teşvik ve destek ödemeleri vaat edilmiş,  ancak seçimden kısa bir süre sonra verilen tüm sözler unutulmuş ve çiftçilerimiz kaderlerine terk edilmişlerdir. Tarihin her döneminde uğrunda kanlar dökülen altın değerindeki Anadolu toprakları ekilmeyi beklerken farklı ülkelerde tarım yapmak için toprak kiralama yoluna gidilmiştir. Traktör satışlarının geçen yıla oranla yüzde 65 azaldığı, kayıtlı iki milyon çiftçimizin toplam borcunun bugün 100 milyar lirayı aştığı, banka ipotekleri yüzünden binlerce çiftçimizin kendi tarlasında kiracı konumuna düştüğü, arazisinin ipoteklediği bilinmektedir. Tarımda üretimin durma noktasına gelmesinin en önemli sebeplerinden biri de mazot fiyatlarıdır. Yapılan birçok araştırma; toplam üretim maliyetleri içerisinde mazot maliyetlerinin ilk sıralarda olduğunu göstermektedir. Dünyanın en pahalı mazotunu kullanan Türk çiftçisinin gelirini yükseltmek, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamanın en kolay yoludur.

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın hak ettiği seviyelere yükselmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; başta çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları araçlara aldıkları mazotun vergiden muaf tutulması olmak üzere, kırsalda tarım istihdamını arttırmayı hedefleyen ve tarımsal kalkınmamıza destek verecek projelerin arttırılması, tarım ve hayvancılık ile ilgili sürdürülebilir programların hazırlanması, tarımsal üretimi arttıracak destek ve teşviklerle tarımsal yatırım ve hibe desteklerini içeren programların hazırlanması gerekmektedir.