İyileştirilmiş Sağlık Programı Çalıştayı

GERİ DÖN

Başkanlıklar

İyileştirilmiş Sağlık Programı Çalıştayı

10-11 Temmuz tarihlerinde “İyileştirilmiş Sağlık Programı Çalıştayı” düzenliyoruz.

Tüm vatandaşlarımızın, kaliteli sağlık hakkına kesintisiz ulaşması ve  “önce insan sağlığı” ilkemiz doğrultusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.

Bu bağlamda Toplumsal Politikalar Başkanlığımız ve Toplumsal Politikalar Başkanlığımıza bağlı Sağlık Politikaları Başkanlığı ile ilgili komisyonlarımız aylarca süren araştırmaları sonucunda; ortaya çıkan tespit ve önerilerimizi, branşında uzman bilim adamları, sağlık meslek örgütleri ve sağlık dernek mensuplarının değerli katkıları ile çevrimiçi gerçekleştireceğiz. 

"Sağlıkta daha iyiye nasıl ulaşabiliriz?" amacıyla düzenleyeceğimiz çalıştayımız 2 gün boyunca 10:00-18:00 saatleri arasında düzenlenecektir.

     

İyileştirilmiş Sağlık Programı Çalıştayı

ÇALIŞTAY PROGRAMIMIZ

10 TEMMUZ  CUMARTESİ

10:00 AÇILIŞ

Av. Ünzile YÜKSEL - İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı

10:15 - 10:30  SAĞLIKTA BUGÜNKÜ DURUM - SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

Dr. Aytun ÇIRAY - İYİ Parti İzmir Milletvekili 

Prof. Dr. Murat KARAMAN - İYİ Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı

10:40 - 11:10  KAMUDA SAĞLIĞIN YÖNETİMİ, GENEL ve TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI, VATANDAŞ AÇISINDAN HİZMETE ULAŞILABİLİRLİK

Moderatör: Op. Dr. Murat Emanetoğlu - Kamu ve Özel Sağlık Sistemleri Komisyon Başkanı

Panelistler:

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı - TTB Başkanı

Prof. Dr. Haluk Özsarı - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi

11:20 - 11:50  KORUYUCU SAĞLIK SİSTEMİ - AİLE HEKİMLİĞİ

Moderatör: Prof. Dr. Zafer Öztek - Maltepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı A.B.D

Panelistler:

Prof. Dr. Pınar Okyay - Halk Sağlığı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Deniz Çalışkan - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

12:00 - 12:30  TEDAVİ HİZMETLERİ SİSTEMİ - 1. 2. ve 3. BASAMAK SEVK ZİNCİRİ

Moderatör: Dr. Mete Aldan - Kamu ve Özel Sağlık Sistemleri Komisyon Üyesi

Panelistler:

Prof. Dr. Sarp Üner - HASUDER, Lokman Hekim Üniversitesi

Dr. Murat Kaya - MB,MSc,MBA. Genel Müdür, Medicana Çamlıca Hastanesi

Dr. Feza Şen - MSc. Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

12:40 - 13:40  AYAKTAN TEŞHİS ve TEDAVİ MUAYENEHANELER, TIP MERKEZLERİ, POLİKLİNİKLER, FTR MÜESSESELER, DİŞ HEKİMLİĞİ, GÖRÜNTÜLEME MERKEZLERİ

Moderatör: Prof. Dr. Bülent Topuz - Kamu ve Özel Sağlık Sistemleri Komisyon Üyesi

Panelistler:

Doç. Dr. Cihangir Çakıcı - Muayenehaneler Derneği Başkanı

Prof. Dr. Özcan Çakmak - TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı

Celal Yıldırım - Diş Hekimi

Op.Dr. Ömer Buhşem - Türk Plastik Cerrahi Derneği ve TTB Serbest Hekimlik Yürütme Kurulu

14:00 - 14:30  YATAKLI TEDAVİ KURUMLAR - KAMU ve ÖZEL - ÜNİVERSİTELER KAMU ÖZEL - VAKIF : HİZMET SUNUMU - TEKELLEŞME - REKABET

Moderatör: Prof. Dr. Murat Zeytunlu - Kamu ve Özel Sağlık Sistemleri Komisyon Üyesi

Panelistler:

Prof. Dr. İskender Sayek - TTB Etik Kurulu

Doç. Dr. Bülent Saçak - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ali İhsan Öktem - TTB Merkez Konseyi Üyesi

14:40 - 15:10  1. DÜNYA'DA ve TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA ARGE & İNOVASYON

Moderatör: Burcu Menekşe - Endüstri Mühendisi, AR-GE ve İnovasyon Komisyon Başkanı

Panelistler:

İsmail Turfanda - Gebze Teknokent

Emin Aksoy - NASCE Başkanı Acıbadem Üniversitesi

15:20 - 15:50  2. TÜRKİYE'DE AR-GE ve İNOVASYON DESTEKLERİ ve TÜBİTAK

Moderatör: Dr. Mehmet Turfanda - AR-GE ve İnovasyon Komisyon Üyesi

Panelistler:

İsmail Turfanda - Gebze Teknokent

Emin Aksoy - NASCE Başkanı Acıbadem Üniversitesi

16:00 - 16:30  3. SAĞLIKTA AR/VR/AI

Moderatör: Dr. Emir Kılınç - AR-GE ve İnovasyon Komisyon Üyesi

Panelistler:

Dr. Murad Ardaç - Dijital Dönüşüm Lideri

İsmail Turfanda - Gebze Teknokent

Emin Aksoy - NASCE Başkanı Acıbadem Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer Erel - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmani

16:40 - 17:10  1. TIBBİ ETİK ve HUKUK – MALPRAKTİS

Moderatör: Doç. Dr. Levent Akçay - Tıbbi Etik ve Hukuk Komisyonu Başkanı

Panelistler:

Av. Arb. Halide Savaş

Av. Burcu Öztoprak - Sağlık Hukukçusu

17:20 - 17:50  2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Moderatör: Av. Bayram Burak Yaman - Tıbbi Etik ve Hukuk Komisyon Üyesi

Panelistler:

Dr. Hasan Ogan - Sağlık Hukukçusu

Av. Çağrı Uluslu - Sağlık Hukukçusu

18:00 - 18:30  3. ARAŞTIRMA – ETİK KURUL İZNİ

Moderatör: Dr. Emir Kılınç - AR-GE ve İnovasyon Komisyon Üyesi

Panelistler:

Av. Berna Özpınar - Sağlık Hukukçusu

Prof. Dr. Serdar Kahraman - Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi

11 TEMMUZ PAZAR

10:00 - 11:00  11. KAMU ve ÖZEL SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖZLÜK HAKLARI

Moderatör: Dr. Argun Tuğran - Kamu ve Özel Sağlık Sistemleri Komisyon Üyesi

Panelistler:

Atilla Stephane Ataç - Türk Diş Hekimleri Birliği Gnel Başkanı

Dr. Taner Pehlivan - Kırklareli Tabib Odası Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş - Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri

Ayten Çiçek - SAHADER Başkanı

11:10 - 11:40  12. SAĞLIK TURİZMİ

Moderatör: Doç. Dr. M. Nuri Deniz - Kamu ve Özel Sağlık Sistemleri Komisyon Üyesi

Panelistler:

Op. Dr. Ata Bozoklar - Florence Nightingale Genel Cerrahi Organ Nakli Koordinatörü

Emin Çakmak - Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı

11:50 - 12:20  13. İŞ ve İŞÇİ SAĞLIĞI ‐ İŞYERİ HEKİMLİĞİ – OSGB

Moderatör: Dr. Baha Yavuz - Kamu ve Özel Sağlık Sistemleri Komisyon Üyesi

Panelistler:

Dr. Aykut Çelik - İş Yeri Hekimi

Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı - Kocaeli Tabib Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Erhan - OSGB Yöneticisi

12:30 - 13:30  1. ŞEHİR HASTANELERİ DÜNÜ BU GÜNÜ ve GERÇEKLERİ

Moderatör: Mimar Ömer Akman - İTÜ, Sağlık Yatırımları Etüd - Proje ve Çevre Komisyonu Başkanı

Panelistler:

Uzm. Dr. Bayazıt İlhan - TTB Eski Başkanı, TTB Şehir Hastaneleri İzleme Kurulu Üyesi

Esin Köymen - TMMOB MimarlarOdası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı

13:40 - 14:10  2. SAĞLIK YAPILARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve YEŞİL HASTANE YAPILARININ ÜLKEMİZE KAZANDIRILMASI

Moderatör: Mimar Ömer Akman - İTÜ, Sağlık Yatırımları Etüd - Proje ve Çevre Komisyonu Başkanı

Panelist:

Prof. Dr. Sema Ergönül - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eski Dekanı

 

14:30 - 15:00  1. GIDA TAKVİYELERİNDE SATIŞ POLİTİKALARI VE RUHSATLANDIRMA PROSEDÜRLERİ

Moderatör: Uzm.Op.Can Turan - İlaç, Tıbbi Malzemeler ve Tıbbi Teknolojik Gelişmeler Komisyon Başkanı

Panelist:

Ecz. Erdoğan Çolak - Türk Eczacılar Birliği Başkanı

15:10 - 15:30  2. ECZANELERİN SABİT KUR ENDEKSİ

Moderatör: Ecz. Yılmaz Baş - İlaç, Tıbbi Malzemeler ve Tıbbi Teknolojik Gelişmeler Komisyon Üyesi

Panelist:

Ecz. Pınar Özcan - İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri

15:40 - 16:00  3. TIBBİ CİHAZ SGK ÖDEMELERİ

Moderatör: Ecz. Çiğdem Özdemir - İlaç, Tıbbi Malzemeler ve Tıbbi Teknolojik Gelişmeler Komisyon Üyesi

Panelist:

Cemil Kaptan Küçük - OPODER Yönetim Kurulu Üyesi

16:10 - 16:30  4. ORTEZ PROTEZ UYGULAMA YETKİLERİ

Moderatör: Dr. Mustafa Kemal Atikeler - İlaç, Tıbbi Malzemeler ve Tıbbi Teknolojik Gelişmeler Komisyon Üyesi

Panelist:

 Orthotist Prosthetist Yunus Şimşek - POLMED Dernek Bşk.

16:40 - 17:00  5. MEDULLA, ÜTS, İTS SİSTEMLERİNİN ETKİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Moderatör: Ecz. Gökalp Candemir - İlaç, Tıbbi Malzemeler ve Tıbbi Teknolojik Gelişmeler Komisyon Üyesi

Panelist:

Ecz. Nurten Saydam - Türk Eczacılar Sendikası Başkanı

17:10 - 17:40  HIFZISSIHHA PANELİ

Moderatör: Prof. Dr. Zafer Öztek - Maltepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı A.B.D

Panelist:

Prof. Dr. Bülent Kılıç - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı (HASUDER)