İYİ PATİ

GERİ DÖN

Projelerimiz

İYİ PATİ

Biz kimiz?
İYİ Parti Gençlik Politikaları bünyesinde faaliyet gösteren bir hayvan hakları platformuyuz. İYİ Pati olarak projelerimizi, Birleşmiş Millet Kalkınma Programı’nın (UNDP) 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden: Sudaki Yaşam ve Karasal Yaşam hedefleri ve 2004 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile uyum içinde gerçekleştiriyoruz.

İYİ PATİ

Ne hedefliyoruz?
Hem ihtiyaç hem de hak temelli çalışan bir platform olarak hayvan hakları konusunda toplumumuzun bilgi, bilinç ve duyarlılık seviyesini arttırmayı ve saha projeleri ile ekosistemimiz içindeki tüm hayvanların barınma, beslenme, sağlık gibi temel sorunlarına çözüm bularak yaşamlarına en iyi koşullarda devam etmelerini sağlamayı hedefliyoruz

Sen ne yapabilirsin?
Sosyal medya hesaplarımızı takip edip, içeriklerimizi paylaşarak daha fazla insanı bilinçlendirmemize yardımcı olabilirsin! Ya da faaliyetlerimize gönüllü katkı sağlamak için sosyal medya hesaplarımız ve mail adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsin.

Hayvanları Koruma Kanunu
Ülkemizde, hayvan hakları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Bu kanun, tüm hayvanların eşit olduğunu ve kanun hükümleri çerçevesinde yaşama haklarına sahip olduklarını belirtir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir ve hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.


Sokak hayvanlarının güncel durumu
Türkiye’deki sokak hayvanlarının sayısı, 10 milyon civarında öngörülüyor. Kişisel girişimler, gönüllü kuruluşlar, hayvanseverlerce oluşturulan ve yerel yönetimler eliyle idare edilen, toplam 100.000 kapasiteye sahip yaklaşık 250 barınak olduğu tahmin ediliyor; ancak bu barınaklar ülkemizdeki milyonlarca sokak kedisi ve köpeğinin rehabilitasyonu için ne yazık ki yetersiz kalıyor. Yaşayan tüm canlılar, biyolojik denge içerisinde var olma hakkına sahiptir ve bu haklarının yok sayılması, hem hayatın işleyişi hem de çevresel düzen üzerinde ciddi zedelenmelere yol açar. Doğada yaşamını sürdüren, yaşam hakkı elinden alınan ya da yaşadığı alanlar yok edilen hayvanların hakları vardır ve bu haklar insanlar tarafından savunulmalıdır. Bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan uygun beslenme ve bakımı görme hakkına sahiptir. 2004 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında; hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilite edilmesi ve kayıt altına alındıktan sonra alındıkları ortama bırakılması tavsiye ediliyor. İYİ Pati olarak biz projelerimizi Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, sokak hayvanlarının temel problemlerini göz önünde bulundurarak geçekleştiriyoruz.

bi'pati mama
Patili dostlarımız için mama dağıtırken, geri dönüştürülmüş bitki özlü materyallerden üretilen ambalajlarımız ile çevre kirliliğini de önlemiş olduk.

İYİ PATİ


Sosyal medya hesaplarımız;
İYİ Pati | Twitter
İYİ Pati | Instagram
İYİ Pati | Facebook
İYİ Pati | LinkedIn