23 Ağustos, 2019

İYİ Parti olarak her zaman memur, emekli, işçilerimizin yanındayız.

Türkiye’nin içinde bulunduğu kriz şartları, ücretli çalışanların, dar gelirli vatandaşlarımızın sırtındaki yükü artırmaktadır.

İşçi, memur ve emeklilerimizin bütçesinin önemli bölümünü oluşturan gıda enflasyonu, yıl boyunca yüzde 30’un üzerinde seyretmiştir.

Hâl böyleyken, 2017 yılında yapılan toplu sözleşmede yok sayılan, umudunu bu yıla bağlayan memur ve memur emeklilerine yapılan zam teklifi, tam bir hayal kırıklığıdır.

Merkez Bankası’nın 2019 sonu enflasyon beklentisi, yapılan düzeltme sonrası bile ancak yüzde 14,6’ya düşmüştür. Hükûmetin teklifinde, 2018-2019 kayıpları karşılanmamış, sendikaların refah payı talepleri dikkate alınmamıştır. Hükûmetin teklifi, yetkili sendikaların dörtte biri, diğer sendikaların da altıda biri kadardır.

Memur ve emekliler için Toplu Sözleşme masasında bir anlaşma sağlanamamış, konu Hakem Kurulu’na kalmıştır. Hakem Kurulu’nu oluşturan üyelerin çoğunluğunu hükûmetin seçtiğini düşündüğümüzde, kuruldan, memur ve memur emeklileri için olumlu bir sonuç çıkmayacağı da açıktır.

Bunun yanında, üzerinde anlaşma sağlanan bazı sosyal hakların da, tutanak tutulmadığı gerekçesiyle havale edileceği iddia edilmektedir.

Bu, sendikalara açık bir şantajdır.

Memur ve emeklilerimizin kazanımları yok sayılamaz.

Memurun sendikal haklarının İLO standartlarının altında olması, yaşananların en önemli sebebidir.

İYİ Parti olarak her zaman memur, emekli, işçilerimizin yanındayız.

TBMM’de her fırsatta onların ekonomik, sosyal tüm problemlerini takip ediyor, dillendiriyoruz.

Biliyoruz ki, memurlarımızın tek talebi ekonomik değildir. Güvencesiz, sözleşmeli, geçici, vekil adları altında, çalışanların tüm problemlerini yakından biliyoruz.

İYİ Parti iktidarında tek çalışma modeli, 4 A, kadrolu istihdam olacaktır.

3600 ek gösterge sözünü, aradan geçen 1,5 yılda yerine getirmeyen hükûmetten tüm çalışanlar umudunu kesmiştir.

Bugün, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.075 TL, yoksulluk sınırı ise 6.760 TL’dir.

Kamudaki en düşük memur maaşı ise geçtiğimiz ay yapılan zamla ancak 3.100 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı ise 2.500 TL’ye çıkmıştır.

Bu rakamlar Türkiye’de yıllarca kamu hizmeti yapan bir emeklinin yoksulluğunu ve açlık sınırına ne kadar yakın yaşadığını ortaya koymaktadır.

Bugün aktif çalışan bir memur, ailesini ayda bir kez, dışarıda mütevazi bir yemeğe götürme imkânından bile mahrumdur. İşçi kardeşlerimiz, mahalle kahvesine bile gitmekten sıkıntı duymaktadırlar.

Hükûmetin basiretsiz ekonomi politikalarının faturası, orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza, memur ve emeklimize çıkarılamaz. Siyasetin beceriksizliği, sayıları 3 milyona yaklaşan memurlarımızın sırtına yüklenemez.

İYİ Parti olarak, sürecin takipçisiyiz. Memur ve emeklilerimizin taleplerinin arkasındayız.

Milleti unutan,
işsizliğe çare bulamayan,
adil gelir dağılımını sağlayamayan,
emekli, işçi, memur, asgari ücretli ne hâldedir, hiç düşünmeyen Ak Parti iktidarı, artık inkıtaları oynamaktadır.

Lüksün, şatafatın içinde boğularak, milleti unutanların, memura, emekliye, işçiye, çiftçiye, esnafa, asgari ücretliye de vereceği hiçbir şey kalmamıştır.

İYİ Parti olarak milletimizin yanındayız.

Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı
Bursa Milletvekili