İYİ Kalkınma Kongresi 3. Oturum: Üreten Türkiye

GERİ DÖN

Önerge ve Faaliyet

İYİ Kalkınma Kongresi 3. Oturum: Üreten Türkiye

İYİ Parti olarak düzenlediğimiz kalkınma kongrelerimizin üçüncüsünü, Üreten Türkiye temasıyla;

Sanayi, teknolojik dönüşüm, ticaret ve yatırım politikalarındaki çözüm önerilerimizi anlattığımız ve iş dünyası, akademi, basın mensupları ve STK’larla paylaştığımız sunum ve panellerimizi gerçekleştirdik.

İYİ Kalkınma Kongremizin 3. Oturumu olan Üreten Türkiye, Kalkınma Politikaları Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale’nin Sanayi ve Teknolojik Dönüşüm sunumuyla başladı.Sunumun ardından kongremiz, Kalkınma Politikaları Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale’nin moderatörlüğünde; Sayın Erman Karaca, Sayın Avi Alkaş ve Sayın Buğra Kavuncu’nun katılımıyla Türkiye’nin teknolojik dönüşümü gerçekleştirmesi için hangi politikaları izlemesi gerektiği, imalat sanayinde ithal bağımlılığını azaltıp yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçmesi için izlenmesi gereken politikalar ve yeni dönemin gerektirdiği iş ve yaşam alanlarının nasıl olması gerektiğine dair yapılan panelle devam etti.İYİ Kalkınma Kongremizin ikinci sunumu Kalkınma Politikaları Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özlale’nin Ticaret ve Yatırımlar sunumu ile devam etti.

Sunumun ardından kongremiz Sayın Başak Taşpınar, Sayın Ayşe Güçlü Onur ve Sayın Sinan Ülgen’in katılımıyla küreselleşmenin yeni bir fazına girdiğimiz bu dönemde yatırım iklimini iyileştirip yabancı yatırımları çekmek için neler yapılması gerektiğini, e-ticaret sektörünün kapsayıcı bir büyümeye destek vermesi için atılması gereken adımları, yeni dönemin gerektirdiği yetenek yönetimi ve şirket politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiğine dair yapılan panelle devam eti.