İYİ Kalkınma Kongresi 1. Oturum: Eşitlenen Türkiye

GERİ DÖN

Önerge ve Faaliyet ,Başkanlıklar

İYİ Kalkınma Kongresi 1. Oturum: Eşitlenen Türkiye

İYİ Kalkınma Kongre'mizin 1. oturumu olan Eşitlenen Türkiye’de; yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam konuları üzerine partimizin vizyonunu ortaya koyduğumuz sunum ve panellerimizi gerçekleştirdik.

Türkiye, bereketli topraklara sahip, büyük bir ülke. Türkiye, imkanları olan, kaynakları olan, zengin bir ülke. Türkiye, çok büyük potansiyeli olan, güçlü bir ülke...

Emin olun, ülkemizin, çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Sorunlarımızı çözmek için, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar.

Ülkemizde her geçen gün kronikleşen derin yoksulluk, fırsat eşitsizliği ve istihdam yaratamayan ekonomi problemleri için de elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Çünkü bunlar toplumumuzda kalıcı hasarlara sebep olabilecek sorunlar. Zenginlikte eşitlenen Türkiye hedefimizi gerçekleştirmenin yolu bu 3 önemli soruna çözüm üretmekten geçiyor.

Bu anlayıştan hareketle İYİ Kalkınma Kongresi oturumlarımıza; “Eşitlenen Türkiye” temasıyla başladık.

Bu tema çerçevesinde ilk olarak yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam alanlarındaki çözümlerimizi paylaştık.

Sonrasında ise toplamda 4 oturumu tamamladığımızda, İYİ Parti iktidarında uygulayacağımız, ekonomi ve kalkınma programımız ile 100 günlük, 300 günlük ve 500 günlük takvimimizi tamamlayıp kamuoyu ile paylaşacağız.

İYİ Kalkınma Kongre'mizin 1. Oturumu olan Eşitlenen Türkiye, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in açılış konuşmasıyla başladı.

Anadolu ziyaretlerinde daha yakından şahit olduğu derin yoksulluk kapsamında hazırlanan Rüzgârgülü, İYİ Yaşam Gelir Modeli projelerimizi de hatırlatan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener; ‘’İYİ Parti’nin çözümleri hazır. İYİ Parti iktidara hazır. İYİ Parti milletimizi, hak ettiği refaha kavuşturmaya hazır. İYİ Parti sizlerden aldığı güçle; paylaştıkça eşitlenen, eşitlendikçe zenginleşen, zenginleştikçe güçlenen bir Türkiye’yi inşa etmeye hazır. Biz buradayız. Biz hazırız ve hiç merak etmeyin. Biz çözeriz!’’ dedi.

Kongremizin ilk sunumu Kalkınma Politikaları Başkanımız Sayın Ümit Özlale’nin Yoksulluk Sunumu ile başladı.

Yoksulluk sunumunun ardından Kalınma Politikaları Başkanımız Sayın Ümit Özlale moderatörlüğünde; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Hacer Foggo ve Prof. Dr. Öner Günçavdı ile Yoksulluk Paneli düzenlendi.

Kongremiz, Kalkınma Politikaları Başkanımız Sayın Ümit Özlale’nin Kapsayıcılık Sunumu ile devam etti. Sunumunda Türkiye’de gelir ve servet dağılımındaki eşitsizliğin altını çizen Özlale, devletin her bireyi ayrı ayrı kapsaması gerekliliğini de vurguladı.

Sunum sonrasında Kalınma Politikaları Başkanımız Sayın Ümit Özlale moderatörlüğünde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Dr. Murat Kubilay ve Nur Ger ile Kapsayıcılık Paneli’ne devam edildi.

İYİ Kalkınma Kongresi 1. Oturumu olan Eşitlenen Türkiye temasının son başlığı olan istihdam konusunda İstanbul İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu’nun İstihdam Sunumu'nu gerçekleştirdi. ’Tüm farkı yaratan emektir.’’ diyerek başladığı sunumunda 2009 yılından günümüze kadar ekonomik büyümeden az miktarda pay alan ücretlilere ve istihdamı artırmadan gerçekleşen bir ekonomik büyüme olduğuna dikkat çekti.

Sunum sonrasında İstanbul İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu moderatörlüğünde; Ekonomi Politikaları Başkanımız Sayın Prof. Dr. Bilge Yılmaz ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile İstihdam Paneli düzenlendi.