10 Ocak, 2019

Hüseyin Örs Muratlı Sınır Kapısı'nın Son Durumu İle İlgili Soru Önergesi

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

            Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.(10.01.2019)

 

      Hüseyin ÖRS

                                                                                                          Trabzon Milletvekili

 

Bilindiği üzere Doğu Karadeniz bölgesinden Gürcistan’a açılan ve hinterlandı Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya bölgesine geçiş için yoğunluklu olarak kullanılan Sarp Sınır Kapısı’nın çok yoğun olmasından dolayı geçtiğimiz yıllarda sadece ihraç yüklü taşıtların giriş çıkışları için alternatif kapı olarak Artvin Borçka’dan “Muratlı Sınır Kapısı” olarak bir kapının açılması 31 Ağustos 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlanmıştır. Gümrük Müdürlüğü’nün dahi kâğıt üzerinde kurulduğu ancak, bugüne kadar kapının açılması ile ilgili hiçbir şey yapılmadığı basına yansımıştır.

Bu çerçevede;

  1. İhracat hedefinin tutturulması ve ihracatçının önünün açılması için, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Gürcistan’a açılmasına karar verilen ikinci kapı olan Muratlı Sınır Kapısı bugüne kadar neden hala açılmamıştır?
  2. Muratlı Sınır Kapısı’nın açılması için, Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma, planlama ve belirlenen bir tarih var mıdır?
  3. Başta Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları olmak üzere ülkemiz ihracatçılarının önünün açılması ve Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluğun azaltılması için Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmakta, hangi önlemler alınmaktadır?
  4. Muratlı Sınır Kapısı’nın açılması için aradan geçen beş yılı aşkın sürede ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Yapılmamış ise gerekçesi nedir?
  5. Muratlı Sınır Kapısı’nın açılmadan kapatılması ile ilgili Bakanlığınızın bir planlaması veya çalışması var mıdır?