27 Ocak, 2019

Hüseyin Örs Trabzon İli Güney Çevre Yolu Projesi ile İlgili Araştırma Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

                   ANKARA

 

 

“Trabzon İli Güney Çevre Yolu Projesi’nin son durumunun incelenmesi için Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 27.01.2019

 

 

 

Hüseyin ÖRS

Trabzon Milletvekili

 

GEREKÇE

 

Bölgemizde, özellikle şehirlerde yaşanan trafik çilesine son vermenin yolu, Karadeniz sahil kentlerinde transit ulaşımı şehrin güneyine almaktır.Yani Samsun’dan başlayarak Hopa’ya kadar tüm şehirlerimize Güney Çevre Yolu yapmaktır. Böylece hem transit karayolu trafiği, hem de şehir içi trafik büyük oranda rahatlayacaktır.

Bilindiği üzere Samsun Çevre Yolu çoktan tamamlanmıştır. Hatta bu yol üzerindeki iyileştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Ankara ayrımı, Canik Geçişi ve diğer kent içi geçişler köprülü kavşaklarla desteklenmiş ve trafik sorunu büyük oranda çözüme kavuşturulmuştur.

Ordu Güney Çevre Yolu 2 etap halinde ihale edilmiş, birinci etapta yol yapım çalışmaları devam etmektedir, akabinde ikinci etapta yapım çalışmalarına başlanacaktır. Giresun Güney Çevre Yolu ise projelendirme aşamasındadır. Akabinde yapım aşamasına geçilecektir. Temeli 23 Mart 2012 tarihinde atılan, toplam 9 bin 500 metre uzunluğunda olan ve üzerinde 5 alt geçit ve 3 köprü bulunan Rize Güney Çevre Yolu Projesi ise nihayet tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Güney Çevre Yolu yapılırsa Trabzon yaşanan imar kirliliğine maruz kalmaz. Güney Çevre Yolu yapılırsa Trabzon 1 milyon nüfuslu bir kente hazır olur. Güney Çevre Yolu yapılırsa kentin ortasında kalan sanayi sitelerine yer aranmaz. Belki de yeni organize sanayi bölgeleri kurulur, şehir yeni yatırımcılar ile tanışır.

Güney Çevre Yolunu sadece trafiği rahatlatacak, ulaşımı kolaylaştıracak bir proje olarak algılamak doğru değildir. Bu projenin büyük Trabzon’un şekilleneceği bir kentleşme ve kalkınma yolu olduğu bilinmelidir. Güney Çevre Yolu ile kentsel büyüme şehrin güneyine taşınacak, oluşturulacak yeni yerleşim alanları ile insanı ve çevreyi birinci öncelik sırasına alan yeni bir imar anlayışı ile büyük Trabzon hedefine varılacaktır. Kent merkezindeki imar baskısı kaldırılmış, daha geniş alanda daha rahat, daha müreffeh yapılar ile şehirleşme gerçekleşecektir.