23 Ocak, 2019

Hüseyin Örs Turunçgil Uzun Antenli Zararlısı Hakkında Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

            Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 23.01.2019

 

Hüseyin ÖRS

Trabzon Milletvekili

 

            Ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz’de hızla yayılan ve diğer bölgelere yayılma eğilimi artarak devam eden, anavatanı Uzakdoğu olan ve halk arasında ‘Drakula’ olarak adlandırılan Turunçgil Uzun Antenli zararlısının, bölgede önemli bir geçim kaynağı olan fındık bahçelerine büyük zararlar verdiği ve üreticilerimizi mağdur ettiği vatandaşlarımız tarafından tarafıma iletilmekte ve konu basında da yer almaktadır. Fındık dallarını kurutarak, dalların ölümüne sebebiyet veren bu zararlı, temelde ağacın kabuğunu delmekte, larva döneminde bir süre kabuk altında gelişmekte, sonra da ağacın odununa girmektedir. Zararlı odun içerisinde kendi büyüklüğü oranında oyuklar açarak, fındık gibi küçük veya çalı boyutundaki bir ağacı kurutup, kolaylıkla kırıp devrilmesine sebep olmaktadır. Söz konusu zararlı ilk defa Trabzon Esiroğlu Mahallesinde fındık bahçelerinde görülmüş olup bölgedeki fındık bahçelerinde zarara yol açmıştır. Yayılma hızı oldukça fazla bu zararlı ile etkin mücadele yapılmazsa gelecekte başka bölgelere yayılarak büyük zararlara sebebiyet verme ihtimali oldukça yüksektir.

 

            Bu çerçevede;

 

1- Bakanlığınızca son 10 yıl içinde yıllar itibariyle “Turunçgil Uzun Antenli” ve benzeri zararlılara karşı ne gibi önlemler alınmıştır?

2-Hemen her yıl “Turunçgil Uzun Antenli” ve benzeri zararlıların istilasına uğrayan başta Doğu Karadeniz Bölgesi olmak üzere diğer bölgelerde de Bakanlığınızca hangi proje ve çalışmalar yürütülmektedir?

3-Üreticilerin zararlarının karşılanması için Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma veya bu zararların karşılanmasına ilişkin ayrılan bir bütçe var mıdır? Varsa son 10 yıl içinde, yıllar itibariyle ne kadardır?

4-Bakanlığınızca Doğu Karadeniz Bölgesinde  “Turunçgil Uzun Antenli” dışında tespit edilen başka hangi zararlılar vardır?

5-Üreticilerin zararlılarla mücadele edebilmeleri için Bakanlığınızca ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğünüz bir proje ve çalışma var mıdır? Varsa nelerdir? Yoksa bundan sonra bir proje ve çalışma yürütmeyi düşünüyor musunuz?