13 Mart, 2018

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener , Genel Merkezimizde düzenlemiş olduğu basın toplantısında, İYİ Parti iktidarında uygulanacak FETÖ ve DEAŞ'la Mücadele Acil Eylem Planlarını milletimizle paylaştı

Kıymetli basın mensupları, İyi Parti’nin cesur üyeleri, muhterem misafirleri!

Bugün İYİ Parti Genel Merkezi çatısı altında özel bir konuyla ilgili görüşlerimizi ve önemli bir çalışmamızı milletimizle paylaşmak üzere bir araya geldik. Herkesin malumu: Türkiye’miz içeride ve dışarı da pek çok sorunla boğuşmaktadır. Ve yine herkesin malumudur ki; bu sorunların pek çoğu ülkemizi yönetenlerin gerekli tedbirleri almaması, önleyici politikalar geliştirememesi, mücadele yöntemlerindeki yanlışlıklar ve liyakat yoksunlukları nedeniyle Türkiye’mizin başına musallat olmuş ve sonrasında ödenen büyük bedellere rağmen ortadan tam anlamıyla kaldırılamamıştır.

İYİ Parti en başından demokratik ve şeffaf siyasetin ülkemizi sıkıntılarından kurtaracağını ifade etmektedir. Bu şeffaflığın bir göstergesi olarak iktidar iddiasında bulunan tüm partilerin iş başına geldiklerinde hangi konularda nasıl çözüm politikaları uygulayacaklarını insanlarımızla paylaşmaları gerektiği kanaatindeyiz. Böylelikle insanlarımız hangi partinin çözüm önerilerini benimsiyorsa onu destekleme imkanına kavuşacaktır. Vatandaşın işine yarayacak, memleketin hayrına yapılacak siyaset ancak teşhis ve tedavi önerilerinin ortaya koyulmasıyla mümkün olur. Aksi takdirde mevcut halde olduğu gibi siyaset hamasete, kuru gürültüye hapsolur. Siyasetin çözüme değil de bunlara odaklandığı bir ülke de senelerdir Türkiye örneğinde görüldüğü gibi iyiye, doğruya, güzele bir adım bile yol alamaz. Bizim duruşumuz bellidir: hiçbir menfaat, koltuk, makam Türkiye’nin iyiliğinden daha önemli değildir. Ülkemizin iyiliği de akılcı politika tasarımıyla ve bu akılcı politikaları uygulama kabiliyetine sahip politikacıların ülke yönetiminde rol almasıyla mümkündür.

Bugün sizlere, sizlerin aracılığıyla milletimize Türkiye’mizin problemlerinin terör kümesine ait çok önemli ikisi ile ilgili İyi Parti’nin görüşlerini ve çözüm önerilerini ortaya koyan çalışmamızı takdim edeceğiz. “FETÖ ve DEAŞ ile Mücadele Acil Eylem Planları”

Alanında uzman İyi kadrolarca hazırlanan “Acil Eylem Planları” mızın ilki olan Fetö ve Deaş acil eylem planlarımızda bu iki örgütün yapısı, faaliyetleri ve İyilerin iktidarında onlarla nasıl mücadele edeceğimize dair ayrıntıları bulacaksınız.

Elinizdeki Acil Eylem Planı’mızın ilk mücadele alanı FETÖ terör örgütüdür. Uzun süre mevcut iktidarla iç içe olan FETÖ bu durumun bir sonucu olarak 2003-2013 arasında ülke yönetiminde önemli ölçüde söz sahibi olmuştur. FETÖ’nün 17-25 Aralık’a kadar devletin en mahrem kurumları da dâhil olmak üzere her yere sızmasının sorumluluğu onlara bu imkânı cömertçe sunan iktidarlara aittir. Örgütün en büyük mesafeyi 2003-2013 arasında aldığı düşünülürse mesuliyetin büyük bölümünün mevcut iktidara ait olduğu açıkça görülecektir. Hal böyleyken iktidarın mesuliyetini inkâr ederek sorumluluktan kaçması insanımızın aklıyla alay etmek manasına gelir. Bu olay öyle bir düzeysizlik boyutundadır ki; bünyesinde Fetö kumpasları nedeniyle uzun süre hapiste kalan, bedeller ödemiş gazeteci Vedat Yenerer, Yörük Ali Paşa, Kardak kahramanı Albay Ali Türkşen ve 15 Temmuz gecesi Ankara emniyetinde darbecilere karşı direnişi organize ederken hainler tarafından vurulan emniyet müdürü Fatih Eryılmaz yer aldığı İYİ Parti’ye edepsizce iftiralarda bulunabilmektedirler. Zannedilmesin ki milletimizin aklıyla alay eden bu iftiralara sadece gülüp geçiyoruz, hayır, aynı zaman notunu alıyoruz. Türkiye’ye adalet ve iyilik güneşi doğduğunda iftiracılar hukukun önünde hesap verecek.

İktidarın liyakat ve adalet ilkelerini ihmal ederek devleti içine düşürdüğü ağır zaaf sebebiyle 15 Temmuz darbe teşebbüsü yaşanmış ve milletimiz devleti sokaktan toplamıştır. Yüzlerce insanımız şehit, binlercesi gazi olmuştur. Bu acı tablonun ana sorumlusu gizli yol haritasını haince işleterek devlete sızan ve millet iradesine karşı bir darbeye kalkışan hain FETÖ terör örgütüdür. Bununla birlikte milletin bu gibi tehditlere karşı gereken önlemleri alması için yetki verdiği idarecilerin ,en hafif ifadeyle, ağır görev kusurları bulunmaktadır. 15 Temmuz’da devleti, en önemli kurumlarımızı ve ülkemizin istikbalini Türk milletinin bizatihi kendisi sahaya inip kurtarmıştır. Bu tablo milleti sakınarak aynı görevi yerine getirmek için seçilen idareciler için ağır bir utanç, milletimiz için ise övünç sebebidir. Durum böyleyken sorumlu idareciler milletin övüncünden kendilerine pay çıkarmaya, hanelerine düşen utancı da kendileri dışındaki herkese dağıtmaya çalışmaktadırlar. Hâlbuki Türkiye’deki herkes sorumsuzlukta yarışan sorumluları gayet iyi bilmektedir. Yaşananlar ve sorumlular milli hafızaya kazınmış bulunmaktadır.

Elinizdeki Acil Eylem Planı’mızın ikinci önemli mücadele alanı DEAŞ’tır. Esasen FETÖ meselesinde olduğu gibi DEAŞ sorunu da bizim tarihi tecrübemize yabancı bir saha değildir. Radikal vehhabi hareketlerle 19. Yüzyılın başından beri mücadele ediyoruz. Mücadele tarihi bakımından dünyanın en eskisiyiz. Buna rağmen bu sorunla mücadele ederken devlet hafızamızdan hemen hemen hiç yararlanılmamıştır. Adımız Osmanlı iken başlayan radikal tekfirci vehhabilikle mücadelemiz iki yüzyıl sonra cumhuriyet döneminde önce El Kaide devamında DEAŞ’la mücadele olarak devam etmektedir. Bir virüs gibi yayılan, kendisinden olmayan yorumlara yaşam hakkı tanımayan, İslam dünyasını ayrıştıran, gençleri ailelerinden, yurtlarından koparan bu tip radikal örgütlerle savaşa büyük önem veriyoruz. DEAŞ ve benzeri örgütler yalnız bir terör sorunu değil, milli ve dini kimliğimize tehdit oluşturan ideolojik düşmanlardır. Binlerce insanımızı kendi değerlerine düşman eden, annesini babasını kendisi gibi düşünmediği için kâfir ilan ettiren DEAŞ vb. yapıların ülkemizden ve etki sahamızdan bütünüyle temizlenmesi önceliklerimizdendir.

Kıymetli basın mensupları,

Acil Eylem Planları‘mızı hız kesmeden devam ettireceğiz. Sahasında uzman pek çok İyi Parti’li, Türkiye’nin öncelikli sorunları hakkında gece gündüz çalışmaktadır. Milletimiz siyasetin kaba, saygısız, çözümsüz diline bakıp umutsuzluğa kapılmasın. Artık eski siyaset dönemi bitiyor. Dünün yenileri bugün eskiyip gidiyorlar. İktidar sahipleri istese de istemese de Türkiye iyi olacak. Her sorununun bir çözümü olduğunu, bu sorunları da ancak İYİ kadroların başarabileceğini ifade etmek isteriz. Her bir insanımıza ulaşacağız ve bu umutsuzluk girdabından Türkiye’mizi hep birlikte çıkaracağız.

Teşekkür ederim.