25 Ekim, 2017

BU PROGRAMLA ‘TÜRKİYE İYİ OLACAK

İYİ Parti programı, alanında tecrübe isimler ile gençlerin, gelenek ile geleceğin birlikte ürettiği ilk program.

İYİ Parti’nin programında, Türkiye’nin önemli sorunlarına yaklaşım ve çözüm adımları özetleniyor.

Sekiz başlık altında toplanan programda, eğitimden sağlığa, dış politikadan ekonomiye, aileden kadın sorununa kadar her alanda atılması planlanan adımlar sıralanıyor.

İYİ Parti’nin neyi hedeflediği, yola çıkış sebebi, siyasetteki konumu, Türkiye’nin hangi sorunlarla boğuştuğu ve bu sorunların nasıl çözüleceğinin yanı sıra, varlık sebebi de şu sorular ve cevapları ile özetleniyor;

-Partimiz neden kuruldu? Türkiye’nin yeni bir siyasi oluşuma neden ihtiyacı vardı?

-Partimiz milletimizin talebi üzerine kuruldu. Bu süreçte hangi zorluklardan geçtik?

-Partimiz hangi ihtiyacı karşılayacak, nasıl bir çığır açacak, hangi yaraya derman olacak? İyi olanı, nasıl daha da iyi yapacak?

Partimizin vizyonu nedir? Siyasette kendini nerede konumlandırıyor?

Partimiz kime kucak açıyor? Bizi neden desteklemelisiniz?


İYİ Parti programının ilk bölümünün başlığı, hedefi de özetliyor; ‘İYİ BİR TÜRKİYE’

Bu bölümde İYİ Parti’nin ilkeleri ve amacı anlatılıyor. Türk milletinin değerlerine vurgu yapılan ilkeler bölümünde, Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre gibi ‘İYİ İNSAN’ olabilmenin kıymetli öğütlerine atıf yapılarak; İyi insanlar, iyi bir Türkiye için bir araya gelecek deniliyor.

Amaçlar bölümünde, İYİ Parti’nin nasıl bir Türkiye hedeflediği, tarihsel ve günün gerçeklerinden alıntılarla özetleniyor. İyi insanlar iyi bir Türkiye için bir araya gelecek ve “TÜRKİYE İYİ OLACAK”iddiasıyla;

Gençlerimize iş,

Kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik,

Yaşlılarımıza huzur, güven ve bakım imkanı

Çocuklarımıza neşe, mutluluk ve sağlık

Milletimize birlik ve beraberlik getirmek için yola çıkıyoruz deniyor.


İYİ Parti’nin vazgeçilmezleri olarak sıralanan “İLKELER” bölümünde ise Türk siyasetinin yaşadığı sorunlardan hareketle, aslında ne olması gerektiği anlatılıyor.

● Türk milletine güveni esas almak

● Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak

● Çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak

● Somut hedeflere sahip olmak ve odaklanmak

● Çözüm üretmek ve çalışkan olmak

● Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak

● Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak

● Milliyetçiliği kültürel ve ekonomik alanlara taşımak

● Farklılıklara saygılı olmak

● Milli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak

“AMACIMIZ” başlığı altında, “İYİ BİR TÜRKİYE” için neler yapılacağı özetleniyor.

Bu bölümdeki maddeler arasında ‘Parlamenter Demokrasi’ vurgusu dikkat çekiyor..

Adalet ve Yolsuzluk vurguları da programın bu bölümünde öne çıkıyor. Üniter yapı, sevgi ve saygı dili, fırsat eşitliği, mülkiyet hakkı, inanç ve ifade özgürlüğü de bu bölümün önemli başlıkları olarak sıralanıyor.


İYİ Parti programının “DEMOKRASİ VE HUKUK” başlıklı bölümünde, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk alanında yaşadığı sorunlara atıflar yapılarak, bu alandaki sıkışıklık ve sorunların çözümünde yol haritası ortaya konuyor.

Temel hak ve özgürlükler, siyasi partiler ve seçim alt başlıkları ile Türkiye’nin insan hakları ve dürüst siyaset konusunda atması gereken adımlar öneriliyor.


‘TOPLUM’ başlıklı bölümde, Türkiye’nin bugünkü tablosundan hareketle, Eğitim, Kültür-Sanat, Medya, Spor, Aile, Din Hizmetleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Doğal Hayat ve Şehircilik alt başlıklarıyla, İYİ Parti’nin sorunlara yaklaşımı ve yapılması gerekenler konusundaki önerileri sıralanıyor.


Programın “Kamu Yönetimi” başlıklı bölümünde, çözüm önerileri aslında Türkiye’nin bu alanda yaşadığı sorunları da gözler önüne seriyor. Ne yapılması gerektiği anlatılırken, aslında bugün hangi noktada olduğu da aktarılıyor. Tüm başlıklardaki bu yaklaşım, kağıt üzerindeki bir programdan öte sorunlardan hareketle çözümün peşinde koşuyor..

Kamu Yönetimi Politikası, Merkezi İdare, Mahalli İdareler ve Personel Rejimi başlıklarıyla, Türk Devlet sisteminin ihtiyaç duyduğu personel ve kamu idaresinde “İYİ”nin tarifi yapılıyor.


İYİ Parti programının bir başka ana başlığı “İÇ VE DIŞ GÜVENLİK”

Bu bölümde, Türkiye’nin güvenlik sorunlarıyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen vurgularla, “İYİ BİR TÜRKİYE” için ne yapılması gerektiği, neler yapılacağı anlatılıyor.

Terörle Mücadele , Yolsuzlukla Mücadele, Doğu-Güneydoğu Sorunu, Göç ve Mülteci Sorunu, Türk Si̇lahlı Kuvvetleri, Savunma Sanayi’nin yanı sıra, MiLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ve İSTİHBARAT teşkilatlarının daha sağlıklı işleyişi için atılması gereken adımlar vurgulanıyor.


Türkiye’nin çok ciddi Dış Politika sorunları yaşadığı bu dönemde İYİ Parti’nin, bu alanda atmayı planladığı adımlar, bugünün gerçeklerinden hareketle anlatılıyor.

Avrupa Birliği, Türk Dünyası, Ortadoğu, Kıbrıs, Yunanistan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi alt başlıklarla, İYİ Parti’nin dış politikadaki vizyonu ortaya konuyor.

Yumuşak Güç Unsurları başlığıyla, Türkiye’nin dış politika alanındaki önemli bir eksiğinin altı çizilerek, atılacak adımlar sıralanıyor.

Uluslararası göç ve terör gibi, Türkiye’nin sırtındaki kamburdan nasıl kurtulacağı sorusuna cevap veriliyor.


Programın son bölümündeki “HEDEFLERİMİZ” başlığı “TÜRKİYE İYİ OLACAK” iddiasını somutlaştırıyor.

-Ana hedefimiz Dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek.

-Milli gelirimizi ilk beş yıl sonunda 14.500 dolar yapmak.

-Eğitim yaş ortalaması hedefimiz 11 yıl olacak.

-Kırk yaş altında kadınlarda okur yazarlık oranı beş yıl içinde %100 olacak.

-Küresel Refah Endeksinde ilk beş yıl sonunda 40 ülke arasında yer almak.

-Yılda ortalama bin dolar harcayan 50 milyon turist ağırlamak.

-İlk bir yıl içinde yeni anayasa ile parlamenter sisteme dönmek.

-İlk bir yıl içinde demokratik bir siyasi partiler kanunu yapmak.

-Yılda 150.000 hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak.

-PISA sıralamasında ilk yirmi ülke arasında yer almak.

-İlk beş yıl sonunda işsizlik oranını %8 altına düşürmek.

-Teknolojide Endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirmek

-Gençliğin ve kadının pozitif enerjisini hayatın tüm alanlarında hissettirmek.

-Basın özgürlüğünde Avrupa Birliği standartlarını hemen uygulamak.

-Türkiye Cumhuriyeti Pasaportunu hak ettiği itibara kavuşturmak.

İYİ Parti, programını, sorunlar ve çözümlerine dair planlarının hedefini, bir kez daha ilan ederek noktalıyor;

TÜRKİYE İYİ OLACAK !