Dr. Aytun ÇIRAY

Dr. Aytun ÇIRAY

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1957 - İzmir
Öğrenim Durumu : Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Hayrettin NUHOĞLU

Hayrettin NUHOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 25 Temmuz 1953 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi, İstanbul İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi, İşletme Uzmanı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Koray AYDIN

Koray AYDIN

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Kasım 1955 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği
Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi, Eski Bakan
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 İsmail KONCUK

İsmail KONCUK

Doğum Tarihi - Yeri : 24 Mayıs 1959 - Adana
Öğrenim Durumu : Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulu
Mesleği / Sanatı : Öğretmen, Sendikacı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Kazım ATAOĞLU

Kazım ATAOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Mayıs 1952 - Bingöl
Öğrenim Durumu : Diyarbakır Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü
Mesleği / Sanatı : Öğretmen, Siyasetçi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Aydın Adnan SEZGİN

Aydın Adnan SEZGİN

Doğum Tarihi - Yeri : 13 Temmuz 1956 - Aydın
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Paris Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi, Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Dr. Şenol SUNAT

Dr. Şenol SUNAT

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ekim 1956 - Manisa
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü, Gazi Üniversitesi, Bitki Sitogenetiği Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU

Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Şubat 1960 - Ankara
Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : İşletmeci
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

Doğum Tarihi - Yeri : 3 Mart 1961 - Tokyo
Öğrenim Durumu : Ludwig Maximilians Üniversitesi, Siyasal Bilgiler, Felsefe ve iktisat Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Av. Berna SUKAS

Av. Berna SUKAS

Doğum Tarihi - Yeri : 15 Haziran 1971 - Aydın
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Hukukçu, Ev Kadını
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Ahmet Ersagun YÜCEL

Ahmet Ersagun YÜCEL

Doğum Tarihi - Yeri : 18 Temmuz 1972 - Osmaniye
Öğrenim Durumu : Yıldız Teknik Üniversitesi, California Newport Üniversitesi,
Mesleği / Sanatı : Üst Düzey Yönetici
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Durmuş YILMAZ

Durmuş YILMAZ

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Mart 1947 - Uşak
Öğrenim Durumu : Londra City Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Mesleği / Sanatı : Ekonomist, Merkez Bankası Eski Başkanı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Ahmet Kamil EROZAN

Ahmet Kamil EROZAN

Doğum Tarihi - Yeri : 14 Mart 1950 - Bursa
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararsı İlişkiler
Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Prof. Dr. Metin ERGUN

Prof. Dr. Metin ERGUN

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Şubat 1963 - Muğla
Öğrenim Durumu : Selçuk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Yasin ÖZTÜRK

Yasin ÖZTÜRK

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Ekim 1972 - Denizli
Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Ümit DİKBAYIR

Ümit DİKBAYIR

Doğum Tarihi - Yeri : 15 Ağustos 1968 - Sakarya
Öğrenim Durumu : Lise Mezunu
Mesleği / Sanatı : Sanayici, İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Nuri OKUTAN

Nuri OKUTAN

Doğum Tarihi - Yeri : 6 Aralık 1962 - Isparta
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Emekli Vali
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Ahmet Lütfi AKAR

Ahmet Lütfi AKAR

Doğum Tarihi - Yeri : 1951 - Erzincan
Öğrenim Durumu : İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Mimar
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Mehmet Salim ENSARİOĞLU

Mehmet Salim ENSARİOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1955 - Diyarbakır
Öğrenim Durumu : Lise
Mesleği / Sanatı : Müteahhit, Eski Bakan
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Mehmet AKALIN

Mehmet AKALIN

Doğum Tarihi - Yeri : 1962 - Edirne
Öğrenim Durumu : Bolton Üniversitesi Tekstil Bölümü
Mesleği / Sanatı : Akademisyen
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Mustafa Cihan  PAÇACI

Mustafa Cihan PAÇACI

Doğum Tarihi - Yeri : 25 Mart 1949 - Elazığ
Öğrenim Durumu : Ankara İktsadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : Ekonomist
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Yavuz TEMİZER

Yavuz TEMİZER

Doğum Tarihi - Yeri : 24 Ağustos 1976 - Elazığ
Öğrenim Durumu : İstanbul Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Dr. Yener YILDIRIM

Dr. Yener YILDIRIM

Doğum Tarihi - Yeri : 3 Haziran 1957 - Ordu
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Tıp Doktoru - Göz Hastalıkları
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Fuat GEÇEN

Fuat GEÇEN

Doğum Tarihi - Yeri : 1959 - Hatay
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Metalurji Bölümü
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU

Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Mayıs 1968 - Osmaniye
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Siyasetçi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Prof. Dr. Sinan SÖZEN

Prof. Dr. Sinan SÖZEN

Doğum Tarihi - Yeri : 1967 - Ankara
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Sait ÖZCAN

Sait ÖZCAN

Doğum Tarihi - Yeri : 26 Ekim 1969 - Konya
Öğrenim Durumu : Lise Mezunu
Mesleği / Sanatı : İş Adamı, İletişimci
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 İbrahim GÜZEL

İbrahim GÜZEL

Doğum Tarihi - Yeri : 17 Şubat 1976 - Malatya
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Ayşe Sibel  YANIKÖMEROĞLU

Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 11 Mayıs 1966 - Ankara
Öğrenim Durumu : Orta Doğu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : İnşaat Yüksek Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Av. Hasan SEYMEN

Av. Hasan SEYMEN

Doğum Tarihi - Yeri : 8 Haziran 1972 - Balıkesir
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat, Arabulucu
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Ahmet Can BUĞDAY

Ahmet Can BUĞDAY

Doğum Tarihi - Yeri : 8 Eylül 1973 - Nevşehir
Öğrenim Durumu : Lisans İşletme / Yüksek Lisans Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Mesleği / Sanatı : Üst Düzey Yönetici
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Av. Osman KAÇMAZ

Av. Osman KAÇMAZ

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Meral ALEMDAR

Meral ALEMDAR

Doğum Tarihi - Yeri : 16 Kasım 1953 - Yozgat
Öğrenim Durumu : İstanbul Ünversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Av. Uğur POYRAZ

Av. Uğur POYRAZ

Doğum Tarihi - Yeri : 4 Ekim 1977 - Mardin
Öğrenim Durumu : Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Anayasa Hukuku Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Avukat, Sanayici, İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Berna BİÇER

Berna BİÇER

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Haziran 1968 - Yozgat
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Diş Hekimi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Binnur KARADAĞLI

Binnur KARADAĞLI

Doğum Tarihi - Yeri : 25 Ocak 1966 - Malatya
Öğrenim Durumu : Köln Üniveristesi, İşletme ve Muhasebe bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Kadını
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Bircan AKYILDIZ

Bircan AKYILDIZ

Doğum Tarihi - Yeri : 7 Mart 1952 - Karabük
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Iktisat/Maliye Bölümü
Mesleği / Sanatı : Sendikacı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Sena AKSAKALLI

Sena AKSAKALLI

Doğum Tarihi - Yeri : 09 Mayıs 1998 - Ankara
Öğrenim Durumu : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğrenci
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Mehmet Tolga AKALIN

Mehmet Tolga AKALIN

Doğum Tarihi - Yeri : 4 Mayıs 1974 - Edirne
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Gökhan BEKER

Gökhan BEKER

Doğum Tarihi - Yeri : - Ankara
Öğrenim Durumu : Maltepe Üniversitesi/Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Hukukçu
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 İrfan ALPAT

İrfan ALPAT

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Hana AKYÜZ

Hana AKYÜZ

Doğum Tarihi - Yeri : 9 Nisan 1968 - Kırıkkale
Öğrenim Durumu : Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği bölümü
Mesleği / Sanatı : Endüstri Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Rıdvan UZ

Rıdvan UZ

Doğum Tarihi - Yeri : 19 Şubat 1975 - Çanakkale
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Vedat BAYRAM

Vedat BAYRAM

Doğum Tarihi - Yeri : 26 Kasım 1956 - Niğde
Öğrenim Durumu : Marmara Üniversitesi, Spor Akademisi
Mesleği / Sanatı : Emekli Bürokrat, Siyasetçi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Ayhan  BÖLÜKBAŞI

Ayhan BÖLÜKBAŞI

Doğum Tarihi - Yeri : 18 Şubat 1965 - İstanbul
Öğrenim Durumu : Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : İktisatçı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 İsmet KOÇAK

İsmet KOÇAK

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Şubat 1957 - Ardahan
Öğrenim Durumu : Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Bölümü
Mesleği / Sanatı : Makina Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Nihal AĞCA

Nihal AĞCA

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1974 - Adana
Öğrenim Durumu : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Kadını, Yönetim Danışmanı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU

Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1965 - Ankara
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Berat YILMAZEL

Berat YILMAZEL

Doğum Tarihi - Yeri : 20 Şubat 1962 - Kars
Öğrenim Durumu : Lise
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Mehmet  ASLAN

Mehmet ASLAN

Doğum Tarihi - Yeri : 29 Nisan 1983 - İstanbul
Öğrenim Durumu : Yeditepe Üniversitesi, İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : İşadamı, Sanatçı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Mustafa Hakan ÜNSER

Mustafa Hakan ÜNSER

Doğum Tarihi - Yeri : 21 Haziran 1967 - Kırşehir
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Mesleği / Sanatı : Jeoloji Yüksek Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Burcu AKÇARU

Burcu AKÇARU

Doğum Tarihi - Yeri : 16 Kasım 1977 - Ankara
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mesleği / Sanatı : İngilizce Öğretmeni, Mütercim Tercüman
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Özdemir POLAT

Özdemir POLAT

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Kübra DURSUN

Kübra DURSUN

Doğum Tarihi - Yeri : - İstanbul
Öğrenim Durumu : Acıbadem Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Psikolog
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Faruk  KÖYLÜOĞLU

Faruk KÖYLÜOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 12 Şubat 1963 - Ankara
Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Mesleği / Sanatı : Tekstilci İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Süleyman Sırrı ÖZDOLAP

Süleyman Sırrı ÖZDOLAP

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Mehmet Okan OĞUZ

Mehmet Okan OĞUZ

Doğum Tarihi - Yeri : 10 Mart 1953 - İstanbul
Öğrenim Durumu : Marmara Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Sinem ULUDAMAR

Sinem ULUDAMAR

Doğum Tarihi - Yeri : 12 Eylül 1976 - Adana
Öğrenim Durumu : UC Berkeley Üniversitesi, Pazarlama Bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Kadını
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Av. Abdullah İlker SUNGUR

Av. Abdullah İlker SUNGUR

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Temmuz 1989 - Kayseri
Öğrenim Durumu : Maltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Hüseyin ÖZLÜK

Hüseyin ÖZLÜK

Doğum Tarihi - Yeri : 20 Nisan 1969 - Kırıkkale
Öğrenim Durumu : Çankaya Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu
Mesleği / Sanatı : Emekli Gazi Asker
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Av. Almıla MARAŞ

Av. Almıla MARAŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 27 Temmuz 1991 - Kırşehir
Öğrenim Durumu : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Murat Şamil ÇAPAR

Murat Şamil ÇAPAR

Doğum Tarihi - Yeri : 16 Haziran 1971 - Gaziantep
Öğrenim Durumu : İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Elmas GIRAĞOS

Elmas GIRAĞOS

Doğum Tarihi - Yeri : 30 Temmuz 1973 - Amasya
Öğrenim Durumu : Ortaokul
Mesleği / Sanatı : İş Kadını
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Cem OBA

Cem OBA

Doğum Tarihi - Yeri : 1964 - Ankara
Öğrenim Durumu : University of Baltimore Maryland - Finans Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Yatırım Bankacısı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Emine  KÜÇÜKALİ

Emine KÜÇÜKALİ

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ağustos 1969 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Karadeniz Teknik Üniveristesi, Mimarlık Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Mimar
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Ünzile YÜKSEL

Ünzile YÜKSEL

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Celal KARAPINAR

Celal KARAPINAR

Doğum Tarihi - Yeri : 1962 - Erzurum
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Sendikacı, Türk Enerji-Sen Eski Genel Başkanı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

Dr. Mesut ÖZARSLAN

Dr. Mesut ÖZARSLAN

Doğum Tarihi - Yeri : 18 Nisan 1976 - Sivas
Öğrenim Durumu : Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Doktora
Mesleği / Sanatı : İnşaat Yüksek Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Cevat  SARAÇ

Cevat SARAÇ

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ağustos 1952 - Bingöl
Öğrenim Durumu : Bursa Eğitim Enstitüsü, Sosyal Bilimler bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Yağmur GÜRSÖĞÜT

Yağmur GÜRSÖĞÜT

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Bülent GÜRSOY

Bülent GÜRSOY

Doğum Tarihi - Yeri : 12 Aralık 1966 - Ordu
Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Mehmet Ali KARAMEMİŞ

Mehmet Ali KARAMEMİŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1958 - Çankırı
Öğrenim Durumu : Victoria Üniversitesi, İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : Üst Düzey Yönetici, İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Burak AKBURAK

Burak AKBURAK

Doğum Tarihi - Yeri : 24 Eylül 1977 - İstanbul
Öğrenim Durumu : Yeditepe Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Alper YAĞCI

Alper YAĞCI

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Mayıs 1981 - Almanya
Öğrenim Durumu : Kastamonu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Betül TOSUN

Betül TOSUN

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Şule TUNTAŞ

Şule TUNTAŞ

Doğum Tarihi - Yeri : - İstanbul
Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Şehir Plancısı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Ebru SERVİ

Ebru SERVİ

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Şükrü KULEYİN

Şükrü KULEYİN

Doğum Tarihi - Yeri : 31 Temmuz 1961 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Lise
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

 Fatih DEMİRKOL

Fatih DEMİRKOL

Doğum Tarihi - Yeri : 8 Ekim 1982 - Tokat
Öğrenim Durumu : Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Otomotiv Teknolojileri Bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asil Üye

 Zafer MİLLİ

Zafer MİLLİ

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Asıl Üye

GENEL İDARE KURULU YEDEK LİSTE

 Berrin ZIRHLI EYİDEMİR

Berrin ZIRHLI EYİDEMİR

Doğum Tarihi - Yeri : 02 Eylül 1969 - Kayseri
Öğrenim Durumu : Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Makine Müdendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Sultan Neslihan SEVEN

Sultan Neslihan SEVEN

Doğum Tarihi - Yeri : 11 Ağustos 1979 - İstanbul
Öğrenim Durumu : Işık Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisi Bölümü
Mesleği / Sanatı : Moda Tasarımcısı
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Sermin  ÖZENSOY

Sermin ÖZENSOY

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ekim 1964 - Ankara
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Mesleği / Sanatı : Kimya Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Fatma  KAMİLOĞLU

Fatma KAMİLOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Kasım 1979 - Rize
Öğrenim Durumu : Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Reklamcılık Doktora
Mesleği / Sanatı : Akademisyen
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Osman TOPAL

Osman TOPAL

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Fuat YILDIRIM

Fuat YILDIRIM

Doğum Tarihi - Yeri : 10 Şubat 1964 - Kırşehir
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Ziraat Mühendisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Yücel COŞKUN

Yücel COŞKUN

Doğum Tarihi - Yeri : 15 Ağustos 1977 - Gümüşhane
Öğrenim Durumu : Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Spor Bilimcisi
Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Ali Emir ÖZGÜN

Ali Emir ÖZGÜN

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Filiz AKYÜZ

Filiz AKYÜZ

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Nurdoğan OKUR

Nurdoğan OKUR

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Mehmet TEMEL

Mehmet TEMEL

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Osman KURT

Osman KURT

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye

 Faruk ATLI

Faruk ATLI

Partideki Görevi : Genel İdare Kurulu Yedek Üye