‘’EYT sorununu, tarihin tozlu raflarına kaldıracağız!’’

GERİ DÖN

Projelerimiz

‘’EYT sorununu, tarihin tozlu raflarına kaldıracağız!’’


Kazanılmış emeklilik haklarından mahrum kalan, yıllardır iktidar tarafından; “çözeceğiz” diye oyalandıkları haklarına kavuşamayan EYT'lilerimiz için İYİ Parti olarak EYT Çözüm Planı’mızı oluşturduk.

Milletimize, memleketimize ve tüm EYT’lilerimize hayırlı, uğurlu olsun...Bugün, kanunun gerektirdiği prim ödeme gün sayısını doldurduğu hâlde; yaklaşık üç milyon vatandaşımız yaş sınırına takıldığı için emeklilik haklarına sahip olamıyor.

4,7 milyon çalışanımız ya da geçmişte çalışmış olan vatandaşlarımız ise hâlihazırda EYT mağduru.

Peki neydi bu kanun?

4447 sayılı kanun öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde 25 çalışma yılını dolduran ve 5.000 iş günü çalışan her emekçimiz emeklilik hakkına erişebiliyordu.

Oysa 4447 sayılı kanun ile bu şartlar ciddi anlamda ağırlaşırken; emeklilik hakkı da zulme dönüştü.

Bu düzenleme, kademeli bir geçişle; kadınlarda 40-58, erkeklerde 60’a varan yaş sınırı ve 7.000 iş gününü doldurmak mecburiyetiyle yeni bir emeklilik kriter seti öngördü ve adaletsiz bir sistemle adil bir emeklilik sistemi isteyen milyonlarca vatandaşımızı mağdur etti.

Aslında bekledikleri düzenleme; bir sosyal yardım değil, haktı.

Biz soruna 4 temel ilke çerçevesinden bakıyoruz.

Birinci ilkemiz; hakkaniyetin tesisi.

Yani EYT’liler grubu içerisinde yeni bir adaletsizliğe neden olunmaması.

Bunun için 4,7 milyon insanımızın, tamamının yararlandığı adil bir düzenleme öneriyoruz.

İkinci ilkemiz; EYT düzenlemesine bakış açımızda gizli.

Biz EYT sorununu çözmeye bir sosyal yardım olarak değil, oluşan bir hak kaybının giderilmesi olarak bakıyoruz.

Üçüncü ilkemiz; nesiller arası adaleti sağlamaktan geçiyor.

Yani bu düzenlemeyi kamu maliyesinin ve sosyal güvenlik dengesinin sürdürülebilirliği üzerine kuruyoruz.

Dördüncü ve son ilkemiz ise basitlik ve anlaşılabilirlik.

Bu çerçevede yapacağımız EYT düzenlemesinde öngörülen koşullardan yararlanmak için herhangi bir başvuru süre sınırı koymuyoruz.

Böylelikle İYİ Parti iktidarında prim gün sayısını doldurmak kaydıyla EYT’li olan 4,7 milyon insanımızın tamamı süreç içerisinde geçiş dönemi emeklilik imkânından yararlanacak.

Bu düzenleme bütüncül bir perspektifte mali etkileri analiz edilen bir düzenleme olacak.

Dönem içerisinde gerekli mali kaynaklar sağlanarak Geçiş Dönemi Emekliliği düzenlemesinin finansmanında kullanılacak.

Bu sayede sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği zedelenmeyecek.

EYT çözüm planımızın yıllık maliyeti; geçmediğimiz köprüler, kullanmadığımız yollar, gitmediğimiz hastaneler, binmediğimiz uçaklar için yandaşlara ödenen hazine garantilerinin yıllık yükünden daha az olacak.

Geçiş dönemi olarak tanımladığımız bu düzenlemeyi Merkezi Yönetim Bütçesinden finanse edeceğiz.

EYT Çözüm Planı’mızın ortaya çıkaracağı maliyet oluşturacağımız ilave kaynaklarla yönetilebilir olacak.

Böylece sosyal güvenlik dengesi üzerinde yıkıcı bir etki doğurmamasına da hassasiyet göstereceğiz.

Geçiş Dönemi Emekliliği haklarından istifade eden vatandaşlarımızın bu haktan yararlanmaları iş gücü piyasasında kalmalarına engel teşkil etmeyecek.

Bu düzenlemeyle EYT’li vatandaşlarımız geçiş dönemi içerisinde sabit bir gelir akışına kavuşacak.

Ayrıca devletin sağlık imkânlarından tıpkı diğer emekliler gibi hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın yararlanacak.

İYİ Parti iktidarında Geçiş Dönemi Emeklilik Düzenlememizle;

EYT sorununu tarihin tozlu raflarına kaldıracağız!

Kazanılmış haklarından mahrum bırakılan EYT’lilerin mağduriyetine biz son vereceğiz…