21 Mart, 2018

SEÇİM İTTİFAKI TARİHİN EN BÜYÜK HUKUKSAL ÜÇKÂĞITÇILIĞIDIR!

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun ÇIRAY Başkanlık Divanında alınan tarihi kararı zehir zemberek ifadelerle açıkladı:

Genel Başkan Meral Akşener yönetiminde toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanında alınan kararlar İYİ Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından Meclis’te yapılan bir basın toplantısıyla açıklandı. Çıray, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi başkanlığında toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanı Türkiye gündeminin yakıcı bütün iç ve dış siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarını ele almıştır” cümleleriyle başladığı basın toplantısında son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkanlık Divanında, hukukun üstünlüğü ve seçim güvenliği, yargının durumu ve Anayasa’nın emanet edildiği Anayasa Mahkemesi ile ilgili sorunlar hakkında bir takım tespitlerin kamuoyu ile paylaşma kararı alındığını belirten Çıray, sözü Saray Koalisyonu’nun ortaklarının diktesiyle TBMM’nin yangından mal kaçırır gibi geçirdiği 26 maddelik ‘seçim ittifakı ve sözde seçim güvenliği’ kanununa getirdi.

‘SEÇİM GÜVENLİĞİ’ YASASI 16 NİSAN REFERANDUMUNDA SUÇ İŞLEYENLERE AF YASASIDIR

Ana muhalefet partisinin bu kanunu anayasa mahkemesine götüreceğini açıkladığını belirten Çıray, söz konusu yasanın asli amacının 16 Nisan 2017 referandumunda tam kanunsuzluk suçu işleyen başta YSK üyeleri olmak üzere bütün sorumlulara af çıkararak onların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. “İYİ Parti olarak cumhurbaşkanı seçileceğine emin olduğumuz Sayın Akşener yönetimindeki Türkiye’de Anayasa’ya yüzde yüz aykırı olarak çıkartılan bu örtülü affı hiçbir surette tanımadığımızı şimdiden açıklamayı Türk milletine karşı bir borç biliyoruz.” diye devam etti.

YENİ BİR MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞININ KOŞULLARI VE ZEMİNİ HAZIRLANIYOR

Çıray, İYİ Parti Başkanlık Divanın açıklamasına göre yasanın ikinci amacını şu sert ve keskin cümlelerle ifade etti: “Sözde seçim güvenliği için çıkarılmış bu yasa ile yeni bir milli irade hırsızlığının koşulları ve zemini hazırlanmaktadır. Yeniden milli irade hırsızlığı plânlayanlar bu illegal operasyonun parçası olacak kurum, kuruluş ve sorumlulara,‘bundan sonra da korkmayın, yasadışılığınızın bedelini size ödetmeyeceğiz’ imasıyla cesaret vermeyi hedeflemektedir.”

Ancak yapılan bu değişiklerle yürürlükteki Anayasamızın siyasi haklar ve ödevler başlığını taşıyan 67. Maddesinin esastan ve kökten çiğnendiğine dikkat çeken Çıray Başkanlık Divanı açıklamasındaki cümlelerle bunun gerekçesini şöyle ifade etti: “Bu değişikliklerle söz konusu maddenin “seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır,” şeklindeki hükmünün hayata geçirilmesinin şartları ortadan kaldırılmıştır.”

SARAY KOALİSYONUN KÜÇÜK ORTAĞININ 1 OYU 4 OY SAYILACAK!

Bu değişikliklerden sonra her vatandaşın oyunun aynı eşit değerde olması imkansız hale getirildiği belirtilen Başkanlık Divanı Açıklamasında bunun ‘en yüksek hukuk ve anayasa ilkelerinden olan ‘eşitlik ve anayasal eşitlik ilkesine topyekun aykırı olduğu vurgulandı. Başkanlık Divanının açıklaması konuya şu cümlelerle açıklığa kavuşturdu:

“Bu kanunun pratikte doğurması kaçınılmaz olan vahim sonuçtur. Saray Koalisyonu’nun büyük ortağının başını cumhurbaşkanı yapmak ve Saray Koalisyonu’nun ancak % 2-3 oy alabileceği anketlerle saptanan küçük ortağını meclise sokmak adına tarihin en büyük hukuksal üçkâğıtçılığına başvurulmaktadır. Koalisyon ortakları bu amaçlarını gerçekleştirmek için Koalisyon’un küçük ortağının aldığı 1 oyu 4 saydıracak bir kanun çıkarmışlardır. Böylece Saray Koalisyonu’nun küçük ortağı mecliste temsil edilebilirken, seçmenlerden neredeyse 4 kat daha fazla teveccüh gören bir parti meclis dışında kalmış olabilecektir.”

SEÇİM KOMPLOSU AKŞENER’İN CUMHURBAŞKANLIĞINI ENGELLEYEMEYECEK!..

Çıray, İYİ Parti Başkanlık Divanın “İYİ Partililer olarak “ittifak ve seçim güvenliği” denilen bu seçim komplosuna rağmen, ister 3 Kasım 2019’da ister daha önce yapılsın bizim bu seçimlerde Sayın Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığını kazanacağından ve İYİ Parti’nin Meclis’te önemli bir sayıda temsil edileceğinden hiçbir şüphesi” bulunmadığını ve “bu ittifak ve sözde seçim güvenliği kanununun hazırlayıcılarına bir kabus olarak döneceğinden de emin” olduğunun altını çizdi.

AYM’NE TARİHİ ÇAĞRI: HUKUKSAL ÜÇKAĞITÇILIĞI İPTAL EDİN!

Ancak bu güvenin İYİ Parti’nin “anayasa ihlâlleri karşısında suskun kalmamasını gerektirmediği” belirtilen Başkanlık Divanı açıklamasında, “İYİ Parti olarak bize göre hukukun üstünlüğünü korumanın yolu, onu korumakla görevli kurumların varlığı fonksiyonlarını icra etmelerine bağlıdır. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi bu kanunu hiç tereddütsüz reddetmelidir. Anayasa Mahkemesi bu gerekliliği yerine getirmekle yükümlüdür. AYM bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde kendi varlık nedenini ortadan kaldırmış olacaktır.” denilerek “Anayasa Mahkemesi kendi fonksiyonunu icra etmeye davet edildi”

İYİ Parti Başkanlık Divanı Açıklamasında Anayasa Mahkemesinin anayasal fonksiyonlarını yerine getirmedikleri takdirde bunun gereğinin yapılacağı şu cümlelerle belirtildi:

“Biz İYİ Parti olarak Anayasa Mahkemesi üyeleri, kendine emanet edilen anayasayı koruyamadıkları takdirde, Sayın Meral Akşener cumhurbaşkanlığında anayasa mahkemesi üyeliklerine uygun olmayan bu tutumları kayıtlara geçirilerek, unvanlarını kullanmalarının önü mutlaka kesilecektir.”

AKP İKTİDARININ 28 ŞUBATÇILARDAN HİÇBİR FARKI YOK…

Çıray, İYİ Parti Başkanlık Divanının Anayasa Mahkemesine yönelik bu uyarısından sonra, açıklamadaki yargı kurumunun içine düşürüldüğü vahim duruma ilişkin sert eleştirileri seslendirdi.

İYİ Parti Başkanlık Açıklamasında bu konuda özellikle iki hadiseye özellikle dikkat çekildi.

Bunlardan ilki HSK’nın sanki başka bir yer yokmuş gibi sarayda düzenlenen hâkim kuraları töreni. İkincisi ise Cumhurbaşkanına yakınlığını adeta özellikle sergilediği izlenimi veren Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinlioğlu’nun kurayla atandığı Elazığ Hakimliğinden jet hızıyla bir mazeret kararnamesi çıkarılarak Yargıtay Tetkik Hakimliğine tayin edilmesiydi.

Başkanlık Divanın Açıklamasında bu iki konuda şöyle denildi:

“Mesleğe yeni atanacak olan hâkim ve savcıların kura töreninde ‘Bağımsız’ olması gereken yargı erkinin temsilcileri, yürütme erkini, yani Sayın Erdoğan’ı ayakta alkışladılar.

Bu durum bize AKP iktidarlarının çok eleştirdikleri 28 Şubatçılardan hiçbir farkları olmadığını ortaya koydu.

Sayın Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun saraydaki kura çekiminin üzerinden 24 saat bile geçmeden atandığı Elazığ Hakimliği’nden bir mazeret kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmış olması Yargı kurumunun adeta İsviçre çakısı durumuna düşürüldüğünü gösteren utanç verici bir skandaldır.

İYİ Parti Türk Milletinin kendi adına adaleti tecelli ettirmekle mükellef yargı kurumunun içine düşürüldüğü bu ibretlik manzarayı ne hak ettiğini, ne de içine sindirmediğini biliyor. Sözde külliye özde saray yargısı fikir ve pratiğini külliyen reddediyor.”

MERAL AKŞENER’İN CUMHURBAŞKANLIĞINDA HÂKİM VE SAVCILAR AYAĞA KALKMAYACAK!

Aytun Çıray, İYİ Parti Başkanlık Divanı Açıklamasını seslendirdiği Meclisteki Basın toplantısını açıklamadaki şu sonuç cümleleriyle noktaladı:

“İYİ Parti’nin yönettiği Türkiye’de ve Sayın Meral Akşener cumhurbaşkanı olduğunda ilk işimiz mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı anayasal devleti inşa etmek olacaktır. Tek adam rejiminin anayasası yerine milletle birlikte yapacağımız anayasada hakim ve savcılarımıza şerefli görevlerini şerefle yapmalarını sağlayacağız. Ve Sayın Akşener hakim ve savcıların bulunduğu salona girdiğinde hiçbiri ayağa kalkmayacak. Cübbelere dikilen görünmez düğmeleri söküp atmak ilk hukuk reformumuz olacaktır.”