17 Ağustos, 2018

Genel Başkan Yardımcımız Hasan Seymen’in, Rahim Cevadbeyli’nin Hukuka Aykırı Bir Şekilde İran’a İadesi ile İlgili Basın Açıklaması

Değerli Basın Mensupları,

Tarih boyunca herkesi bağrına basmış Anadolu topraklarına bir soydaşını sığdırmaktan imtina eden hükümet, bir Türk Aydınını ölüme göndermek üzeredir.

5 milyon sığınmacıya evsahipliği yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Türk aydını olan Rahim Cevadbeyli’yi korumaktan aciz duruma düşürülmektedir.

Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. ve 13. maddelerine göre Rahim Cevadbeyli’nin hukuken iade edilmesi mümkün değildir. Nitekim, daha evvel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 11 Temmuz 2000 tarih ve 40035/98 sayılı Jabari/TÜRKİYE kararında, İran’a iadesinin sözleşmeye aykırı olduğuna karar vermiştir.

Emsal Karar olmasına rağmen, hükümetin hukuksuz ve adaletsiz uygulamaları sadece Türk vatandaşlarını değil, aynı zamanda Türkiye’ye sığınmış bir Türk aydını olan Rahim Cevadbeyli’yi de mağdur etmekte, siyasetin güdümündeki hukuk sistemi neticesinde adalete olan güven duygusu telafisi imkansız şekilde zarar görmektedir.

Tüm mazlumlara hamilik yaptığını iddia eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, bir Türk aydınını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmasına gerek kalmadan korumasının, Türk Milletine ve Türk Dünyasına karşı sorumluluğu olduğunu hatırlatırız.

Av. Hasan SEYMEN

Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı