Hukuk Devleti Adalet İle Buluşacak

GERİ DÖN

Hukuk Devleti Adalet İle Buluşacak, Yargı Bağımsız ve Tarafsız Olacak

Türkiye her alanda olduğu gibi yargı ve adalet sisteminde de büyük bir erozyona maruz bırakılmıştır. Yargı kararları, gündelik siyasi hesapların parçası haline getirilmiş, hakimler ve savcıların yer ve yetki teminatları gasp edilerek verdikleri ve verecekleri kararların kontrol altına alınması amaçlanmıştır. Devlet ve milleti bir arada tutan en önemli unsur olan adalet duygusu haddinden fazla yara almıştır. İYİ PARTİ olarak bizler, sadece kağıt üzerinde değil, uygulama ve teşkilatlanma bakımından da aldığı kararları, gerçekten “MİLLET ADINA” verebilen tarafsız ve bağımsız bir yargı sistemi kurulmasını sağlayacağız.

İYİ PARTİ İKTİDARINDA MİLLETİMİZE SÖZ VERİYORUZ!

Hakimlik teminatının daha sağlam temellere oturtulması için, yetki ve coğrafi teminat güvencesi sağlanacak. Adalet Bakanı ve Müsteşarına, Hakimler Kurulu’nda yer almayacak.

Hâkim ve savcıların mesleğe kabullerinde ve yükselmelerinde objektif kriterleri esas alınacak, hukuk eğitiminin kalitesini yükseltmek amacıyla hukuk fakültelerinin sayısı azaltılacak, akademik kadro ve müfredat konularında kapsamlı iyileştirmeler yapılacak.

Hâkimlerin, çok daha özenli davranmalarını sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla verdikleri kararların uyumunu temel terfi ve yükselme ölçütlerden biri haline getiren düzenlemeler uygulamaya alınacak titizlikle takip edilecek.

Hukukun evrensel ilkelerinden kasten uzaklaşarak, sebep-sonuç ilişkilerini muhakeme yerine siyasi konjonktüre göre görevini kötüye kullanarak yargıya, hukuka, adalete güveni ortadan kaldıran, Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararlarına sebep olan, devleti tazminata mahkûm ettiren veya zarara uğratan hâkim ve savcılara rücu edilecek.

Tutuklamanın, keyfiyetten uzak, kurallara bağlı ve istisna olması için kesin, objektif, vicdana ve hukuka uygun düzenlemeler hayata geçirilecek. Tutuklama ve gözaltı işlemlerinde yetki ve uygulama sorunlarına çözüm bulmak adına, Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Adli Kolluk Teşkilatını hayata geçireceğiz.

Çoklu Baro uygulamasına son verilecek, Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde “temsilde adalet” sağlanacak.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA
#AzKaldı