Okul Öncesi Eğitim Programı

GERİ DÖN

Okul Öncesi Eğitim Programı

Her aile çocuğunun en iyi eğitimi almasını ister. İyi eğitim ise okul öncesi eğitimle başlar. Ancak bugünkü ekonomik şartlar, çocuklarımızın iyi eğitime ulaşmasını gittikçe zorlaştırmakta ve okul öncesi eğitimi lüks haline getirmektedir. İYİ PARTİ olarak bizler, eğitimde fırsat eşitliğinin, okul öncesinden başlayarak, devlet tarafından tüm çocuklarımıza sunulabildiği bir ülke istiyoruz.

İYİ PARTİ İKTİDARINDA ÇOCUKLARIMIZA VE ÜLKEMİZE SÖZ VERİYORUZ!

Devlet yatırımlarıyla okul öncesinde okullaşma oranı 5 yıl içinde %100’e ulaşacak. Böylece 3,1 milyon çocuğumuz okul öncesi eğitimden yararlanacak. Zengin-yoksul ayrımı olmadan her çocuk, devletin sunduğu nitelikli okul öncesi eğitiminden faydalanacak.

Kaliteli okul öncesi eğitimin sonucu olarak, çocukların yetenekleri erken yaşta fark edilip, doğru yönlendirmeler yapılacak. Eğitimde başarı artacak, çocuklarımız daha çok gelir elde edebileceği meslekler edinecek. Yoksulluk döngüleri kırılıp, fırsat eşitliği sağlanacak. Okul öncesine harcanan her 1 TL ülkemize 7 TL olarak geri dönecek.

Okul öncesi eğitimde yaygınlaşma ile çoğunlukla kadınların istihdam edileceği 181 bin yeni iş ortaya çıkacak, kadın işsizliği azalacak. Böylece iş hayatındaki çocuk sahibi kadınlarımız ise daha çok katma değer üretebilecekler.

İYİ Parti iktidarında çocuklar ve aileler çok daha mutlu, sağlıklı ve refah içinde olacak.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA
#AzKaldı