Mülakat Olmayacak, Türkiye Liyakatle Eşitlenecek

GERİ DÖN

Mülakat Olmayacak, Türkiye Liyakatle Eşitlenecek

Tek adam ve tek parti iktidarlarının ayrılmaz bir parçası olan kayırmacılık ve torpil, tepeden tırnağa bütün kurumlarımıza tesir etmiş, otoriterlikle birleşerek devletin işleyişini çürütmüştür. Ekonomi; rant ve ihale sarmalında, ahbap-çavuş ilişkileriyle nasıl boğuluyorsa, devlet idaresi de amca-dayı ilişkileriyle gözü dönmüş bir talana sahne olmaktadır. İYİ PARTİ olarak bizler, liyakatsizliğin ilke edinildiği, millete değil siyasete sadakatin ödüllendirildiği bu yağmayı durdurmaya ant içtik!

İYİ PARTİ OLARAK MİLLETİMİZE SÖZ VERİYORUZ!

Anayasamızda yazılı olan “Kamu görevine girme hakkını” bir kanun lafzı olarak değil, devlet ve millet arasındaki kurucu sözleşmenin asli ve tartışılmaz bir unsuru olarak görüyoruz.

Kamu görevine alınmada her kademede liyakat ve eşitlik ilkelerini sağlayacak, şeffaflığı hakim kılacağız.

Mülakat uygulamalarına son verecek, yazılı sınav sonuçlarını esas alan bir sistemi tesis edeceğiz. Personel alımını, yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlayarak yapacağız.

Yapılacak işin niteliği gereği, sözlü mülakat yapılması zorunlu halleri, ancak istisnai olarak ve kanunla düzenleyeceğiz. Bu sözlü sınavlarda adaylara yöneltilecek sorular kura usulüyle belirlenecek, sözlü sınav ve mülakatlar sesli ve görüntülü kayda alınacaktır. Mülakata katılacak adayların güvenlik araştırması ile birlikte mülakat heyetinin de güvenlik araştırılması titizlikle yapılacaktır.

Güvenlik araştırması sonucu olumsuz gelen adaylara bu sonuç bildirilecek, bu sonuca ilişkin en temel hakkı olan kendini ifade etme hakkı için yargı yoluna başvurabilmesinin önü açılacaktır.

İdarenin her işleminin yargıya tabi olması ilkesi gereğince, ilgilinin sınava, mülakata ve güvenlik araştırmasına karşı yasal yollara müracaatı halinde ilgili kayıtlar yargı organı tarafından tarafsız ve bağımsız bir şekilde öncelikle dikkate alınacaktır.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA
#AzKaldı