Millet Birleşecek Kuvvetler Ayrılacak

GERİ DÖN

Millet Birleşecek Kuvvetler Ayrılacak, Millet Kazanacak, Tek Adamlar Kaybedecek

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete, özgürlükten güvenliğe akla gelen her alanda yaşanan çok yönlü kriz hali, vatandaşların sadece gündelik hayatlarını olumsuz etkilemekle kalmamakta, geleceğe yönelik umutlarını da yok etmektedir. Bu artık bir devlet krizidir. Bu krizin en önemli sebebi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri tek adam sistemidir. Bu krizden çıkışın tek yolu ise millet ve meclis iradesini güçlendirmek, yeni tek adamların çıkmasına da engel olmaktır. İYİ PARTİ olarak bizler, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi, siyasetimizin merkezinde tutma kararlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.

İYİ PARTİ OLARAK MİLLETİMİZE SÖZ VERİYORUZ!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yönetimde keyfiliğe yol açmış; Cumhurbaşkanı’na yasama, yürütme ve yargıyı güdümü altına alan çok geniş ve denetimsiz yetkiler tanıyarak otoriter bir yönetim yaratmıştır.

Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sona erdirirken geçmişe geri dönmüyor, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan yeni bir sisteme geçiyoruz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı ilkesine ve denge denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi modeli amaçlıyoruz.

Ülkemizin geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden hareketle Meclis’i güçlendirirken hükümeti zayıflatmama, hükümeti güçlendirirken de Meclis’i zayıflatmama kararlılığı içerisindeyiz. Hükümet sistemimizde, temsilde adalet ile yönetimde istikrar ilkelerini eşit şekilde esas almaktayız.

Reform önerimizle siyasi aktör, kurum ve faaliyetleri baskı altına alarak etkisizleştiren, yönetimde kilitlenmeye zemin hazırlayan, parlamento çoğunluklarını ve onun içinden doğan hükümetleri çalışamaz hale getiren, böylece seçim mekanizmasını göstermelik bir oyuna dönüştüren bu vesayetçi anlayışı ve melez hükümet modelini de reddediyoruz.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA
#AzKaldı