Medya Özgürleşecek, Haber Alma ve Verme Hakkı Korunacak

GERİ DÖN

Medya Özgürleşecek, Haber Alma ve Verme Hakkı Korunacak

Haber alma ve verme özgürlüğü, demokratik bir rejimin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan en temel ön koşullardan birisidir.

Basının özgür olmadığı bir ülkede, siyasetin, muhalefetin ve seçimlerin eşit şartlarda yapılabilmesi mümkün olamamaktadır. Bugün Türkiye’de bazı basın yayın kuruluşlarının, kendi iradeleriyle ya da iradeleri dışında, muhalif düşünce ve fikirlere kapandığı bir sistem yaşanmaktadır.

Millete doğruları iletmek ve haber alma özgürlüğünü sağlamak kadar haber verme özgürlüğü için çalışan basın mensupları ve kurumları da her türlü tehdit ve baskıya rağmen ayakta durmaya çalışmaktadır. İYİ PARTİ olarak bizler, Bu haksızlığa ve keyfiyete dur diyeceğiz!

İYİ PARTİ OLARAK SÖZ VERİYORUZ!

Basın özgürlüğü güvence altına alacak, basının özgür bir şekilde görev yapacağı güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam sağlayacağız. Bu kapsamda, gazetecilere karşı ceza soruşturmasına gerekçe yapılan mevzuatı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde yeniden düzenleyeceğiz. Keyfi akreditasyon kararları engellenecek, basın kartlarının verilmesinde ve mesleğe kabulde meslek kuruluşlarının belirleyici olmasını sağlayacağız.

RTÜK, TRT ve Anadolu Ajansı, bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılarak, bu kurumların görevlerini sadece millet adına yerine getirebilecekleri bir medya düzenini bozulmamak üzere garanti altına alacağız.

Medya sahipliği ve finansmanını şeffaf hale getirerek, medyada tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemek amacıyla tüm tedbirleri alacağız. Basında tekel ve kartel oluşmaması ve medya kuruluşlarının denetlenmesi amacıyla Rekabet Kurumu’na resen inceleme yetkisi vereceğiz.

Basın İlan Kurumu’nun yapısını ve üye seçimini basın özgürlüğüne uygun şekilde yeniden düzenleyerek, kurumun görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirebilmesi için kesin yasal ve yapısal değişiklikler yapacağız.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA
#AzKaldı