İstanbul Sözleşmesi Mutlaka İmzalanacak

GERİ DÖN

İstanbul Sözleşmesi Mutlaka İmzalanacak

Türkiye’de gittikçe artan şiddet vakaları ile birlikte kadınlar artık kendini güvende hissetmiyor. Her geçen gün kazanılmış haklarına karşı yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalıyor. İYİ PARTİ olarak bizler; Türkiye’de her kadın güvende hissedene kadar, güvenle yaşayana kadar kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Kadın haklarını koruyan tüm uluslararası anlaşmaları iç hukukumuzun parçası haline getireceğiz ve tüm Dünya’da uygulamaların öncüsü olacağız.

İYİ PARTİ İKTİDARINDA KADINLARA VE ÜLKEMİZE SÖZ VERİYORUZ!

Kadınların haklarına erişmesinde, eşitlik ilkesini gözeterek, toplumsal şiddetle mücadele için bilinçlendirme kampanyaları düzenleyeceğiz. Toplumsal şiddeti önlemek için gereken tüm tedbirleri ivedilikle alacağız.

Kadına yönelik şiddet olaylarında faillerin kadının en yakınından olması aile birliğini sarstığı gibi, ailedeki güven ortamını da yok etmekte ve kadınları yalnızlaştırmaktadır. Bu nedenle ev içi şiddeti, bireyi ve zayıf olanı önceleyen bir anlayışla ele alarak, kanunları yeniden düzenleyeceğiz. Yaptırımları ağırlaştıracak, 6284 sayılı Yasa’daki koruma tedbirlerinin etkin uygulanmasını, sözde kalmamasını sağlayacağız.

Hukukta Kadın Reformu’nu başlatacak, özüyle ve sözüyle kadın-erkek eşitliğini hem kanunlarda hem de gündelik hayatta garanti altına alacağız. Önleyici nitelikte Elektronik Bileklik uygulaması ile şiddet olaylarını en aza indireceğiz. Toplumsal şiddet mağduru bireyleri sosyal hayata yeniden kazandıracağız.

İş hayatında ayrımcılık ve ücret eşitsizliğini ortadan kaldıracağız. Kadın hakları için faaliyet gösteren tüm kurumları destekleyeceğiz. Kadının eşit temsile ulaşmasını ve iş hayatına katılımını teşvik eden politikalar izleyeceğiz. Her birey için eşit düzeyde tüm hak ve hürriyetleri korumayı amaçlayan çalışmalar yürüteceğiz.

Aile Destek Programı ile eşitlik temelinde, barışçıl ve huzurlu bir ortam için tüm vatandaşlarımıza destek sağlayacağız.

Kadınların siyasal yaşama katılımını, buna örnek teşkil eden parti kimliğimizle arttıracağız.

Kadına yönelik ayrımcı-küçültücü ifade ve davranışları bizzat milletimizin tarihinden aldığımız güç ve feyizle ortadan kaldıracağız.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA
#AzKaldı