Hudut Tekrar Namus Olacak

GERİ DÖN

Hudut Tekrar Namus Olacak, Sığınmacılar Güvenle Evlerine Dönecek

Yüce gönüllü Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlarda, her daim mağdur ve mazlumlara yardım elini uzatmış, insan haklarının uygulanmasında coğrafya gözetmeksizin, tarihine yakışır şekilde öncü rol üstlenmiştir. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet iradesi ve yönetimi, öncelikle kendi vatandaşlarının huzurunu ve refahını, kendi vatanının bekasını her konunun üzerinde tutmakla mükelleftir.

Memleketimizi her konuda olduğu gibi dış politikada da bataklığa sürükleyen mevcut siyasi iktidarın icraatları sonucunda milyonlarca yasadışı göçmen sınırlarımızı adeta delik deşik etmiş, memleketimiz göç tanımına sığmayan bir istilaya uğramış, milletimizin de haklı olarak bu duruma dayanacak gücü ve sabrı kalmamıştır.

Her bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşını tedirgin ve mutsuz eden bu tehlikeye karşı, İYİ PARTİ olarak bizler, 16 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüşü Çalıştayı”nda dikkat çekmiş, konuya dair çözümlerini madde madde kamuoyu ile paylaşmış ve iktidarı acilen harekete geçmeye davet etmiştik.

İYİ PARTİ OLARAK ŞUNU BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ!

Türkiye, kendi nüfus bütünlüğünü tehlikeye atacak düzeyde kalabalık toplulukları sınırları içinde barındırmak ve beslemek zorunda bırakılamaz. Türkiye hiçbir üçüncü ülkenin refahı uğruna kendi refahından mahrum edilemez. Türkiye açık ya da gizli anlaşmalar sonucunda kimsenin hendeği olamaz.

Hiçbir milletlerarası sözleşme ya da uluslararası hukuk kuralı Türkiye'nin küçük bir Avrupa ülkesi kadar sığınmacı nüfusu barındırmasını zorunlu kılamaz. Türkiye, nüfus mühendisliği yoluyla üçüncü dünya ülkesi standartlarına hapsedilemez. Türk Milleti kölelik veya paryalık düzenine mahkûm edilemez.

İYİ PARTİ İKTİDARINDA MİLLETİMİZE SÖZ VERİYORUZ!

Öncelikle, “Açık Kapı-Açık Hudut” politikasına derhal son verecek, olası yeni geçişlerin önüne geçeceğiz. Sınır güvenliğini tam olarak sağlayacak, HUDUTLARIMIZI NAMUSUMUZ kılacağız.

Konu ile ilgili ulusal hukukumuza dâhil edilen mevzuatı yeniden gözden geçirecek, “geçici sığınmacı statüsünü” kaldıracağız. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığını yeniden yapılandıracağız.

Ülkemizde bulunan “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Sığınmacıları”, Suriye Devleti ile iş birliği içinde, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Bölge Ülkelerinin desteğini de alarak, hukuka ve insan haklarına uygun şekilde, gecikmeden, ülkelerine geri göndereceğiz.

Güvenle geri dönüş sürecinde ülkemizde Sığınmacıların yaşadığı il ve ilçelerde kota sistemine geçeceğiz.

Yakalanan kaçaklara “gecikmeksizin ve tavizsiz işlem” uygulayacağız. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenleri derhal sınır dışı edeceğiz.

Özellikle konut edinme yoluyla edinilmiş vatandaşlık işlemlerini askıya alacak ve hali hazırda edinilmiş statüleri gözden geçireceğiz. Bu süreçte yaşanmış olası usulsüzlükleri tespit edecek ve yasal süreçleri kamuoyuna açık bir şekilde yürüteceğiz.

Vize muafiyeti ile ülkemize gelip, yasal süresi bitmesine rağmen ülkemizde kalmaya devam eden göçmenleri tespit ederek, derhal ülkelerine iade edeceğiz.

Toplum düzenine aykırı hareket eden, suça karışan, Türk Vatandaşlarının can, mal, ırz ve namus güvenliğini tehdit eden göçmen ve sığınmacıları süratle sınır dışı edeceğiz.

“Sığınmacı Meselesi” hamasi nutukların, gündelik siyasi seçim yatırımlarının aracı değildir. İYİ PARTI akılcı, hukuka uygun ve milli karakterimize yaraşır bir şekilde, ülkemizi bu büyük sıkıntıdan kurtarmaya kararlıdır.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA
#AzKaldı