Devlet Esnafın Derdine Ortak Olacak

GERİ DÖN

Esnaf ve Sanatkarlar İçin Yaşam Desteği İle Devlet Esnafın Derdine Ortak Olacak

Ülke ekonomisinin en önemli unsuru olan esnaf ve sanatkârlar, aynı zamanda ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında gelmektedir. Alınan yanlış kararların ve keyfi uygulamaların altında bunalan esnafımız, diğer yandan da milletimizin günlük piyasaya temas ettiği bir denge alanını oluşturması bakımından toplumun direnç noktalarını temsil etmektedir. İYİ PARTİ olarak bizler, esnafın sadece hatırını soran değil, derdine ortak olan ve çözüm üreten kapsamlı bir siyaseti sürdürme kararlılığındayız.

İYİ PARTİ İKTİDARINDA MİLLETİMİZE SÖZ VERİYORUZ!

Anayasamızın “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.” hükmünün gereği olarak, önce salgın sonra ise mevcut ekonomik kriz nedeniyle mağdur olan esnaf ve sanatkârlarımız ile küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerimize “Yaşam Desteği” sağlamak üzere düşük maliyetli finansman imkanları oluşturacak, vergi ve sosyal güvenlik gibi kamuya olan birikmiş borçlarını ivedilikle yapılandıracağız.

KOSGEB’in idari yapısı ve mali kaynakları yeniden yapılandırarak hizmet sektöründe faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârlar ile küçük ve orta ölçekli ticari işletmelere etkin destek sunması sağlayacağız. Bu yapılandırmayla esnaf, sanatkarlar ve KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve verimli bir şekilde karşılayacağız.

Esnaf ve sanatkârlarımız ile küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerimizin enerji, yakıt, işgücü ve kira gibi giderlerinin azaltılmasına yönelik tedbirleri ivedilikle alacak ve bu alanlarda gecikmiş borçları, belirlenecek adil kriterler çerçevesinde yapılandıracağız.

Esnaf ve sanatkârlarımız ile küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerimizin ticari faaliyetlerini daha verimli yürütebilmelerine katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir kurumsal bir rehberlik sistemi oluşturacağız.

Esnaf ve sanatkârlarımız ile küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerimizin yeni pazarlara ulaşabilmelerine ve yeniliklere hızlı uyum sağlayabilmelerine katkı vereceğiz. Esnaf ve sanatkârlarımız ile küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerimizin, aile işletmelerimizin kurumsallaşabilmesine, daha uzun ömürlü işletmelere dönüşebilmelerine yönelik danışmanlık hizmetlerini sürekli ve kurumsal kılacağız.

Esnaf ve sanatkâr işletmelerimiz ile küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin e-ticaret kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler alacağız.

Esnaf ve sanatkâr işletmelerimiz ile küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin e-ticaret yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme ve destek programları gerçekleştireceğiz.

Elektronik pazar yerleri (aracı hizmet sağlayıcı) ile bunların üyesi işletmeler (hizmet sağlayıcı) arasında gerçekleşen ticaretin güvenli ve sürdürülebilir adil bir rekabet ortamın yürütülmesi için AB uygulamalarına uyumlu mevzuat düzenlemeleri yaparak, hizmet sağlayıcı konumunda bulunan esnaf ve sanatkâr işletmelerimiz ile küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin korunmasına yönelik tedbirler alacağız.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA
#AzKaldı