Çocuklarımızın Hakları Devlet Güvencesi Altında Olacak

GERİ DÖN

Çocuklarımızın Hakları Devlet Güvencesi Altında Olacak

Çocuklar insan olmaktan kaynaklı hukuk düzeninin kendisine tanıdığı hakların yanı sıra çocuk olmaktan kaynaklı haklara da sahiptirler. Bu nedenle çocuk hakları konusunda “küçüğün sorunları” olgusuyla değil hak temelli bütünleyici bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Çocuklarımız için en çok sağlamak istediğimiz şey, onların mutlu olabilecekleri bir geleceği tasarlayabilmelerine, hayal kurabilmelerine olanak sağlamaktır.

İYİ PARTİ olarak sağlıklı bir aile yapısının sağlanması, bunun için de en başta ekonomik yapının iyileştirilmesi, anne ve babanın sağlık taramasından geçirilmeleri ve eğitimi önceliğimizdir.

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca, “çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu” hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır ilkesi çerçevesinde devlet olarak gerekli tedbirler alınacaktır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’nin önermeleri, yapılan taahhütlere uygun olarak hazırlanacak, kanun ve yönetmeliklerle eksiksiz olarak yaşama geçirilecektir. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere çocuklar tüm kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılacak, çocukların yaşam kalitesi iyileştirilecek ve gelecekleri güvence altına alınacaktır.

Sağlıklı nesiller için fırsat eşitliğinin sağlanması açısından, 0-36 ay çocuklara sağlık taramaları, mama, gıda, bez desteği ve “Okul Öncesi Eğitim Programımız” ile 3 yaş üstü tüm çocuklara kreş olanağının sağlanacaktır.

İYİ PARTİ İKTİDARINDA BU TOPRAKLARDA DOĞAN HİÇBİR BEBEK YETERSİZ BESLENME YÜZÜNDEN ÖLMEYECEKTİR!

Çocuklarımızın öncelikle çağın gerektirdiği ve yetenekleri ve ilgi alanlarına uygun eğitime tabi tutulmaları sağlanacaktır.

Çocukların uyuşturucuya bulaşmaları önlenecek, sokakta yaşayan çocukların ise; barınma, eğitim, rehabilitasyon, meslek edinme, sağlık ve bakım olanakları artırılarak aile ve topluma yeniden kazandırılmaları sağlanacaktır.

Bizce amaç, çocuklara ceza vermek olmamalıdır. Bu nedenle, “Onarıcı Adalet” programları ile suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklara yönelik, yaşına, cinsiyetine, mağduriyet veya suça sürüklenme türüne göre bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programları oluşturulacak ve hizmet veren kuruluşlar ihtisaslaştırılacaktır.

Çocukların; çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işlerde çalışmaları ve çalıştırılmaları önlenecektir.

Çocuk işçiliğine neden olan temel unsurlar, bozuk gelir dağılımı, göç, yetersiz eğitim, eğitimde fırsat eşitsizliği, nüfus artışı, işsizlik, yoksulluk, yetişkinlerin işsizliği, mevzuat eksikliği ve mevzuatın uygulanmaması, işverenlerin çocuk işgücü talebi, ücretsiz aile işçiliği konularında bütüncül ve kararlı bir yaklaşımla sorunları sonuç odaklı değil sebep odaklı projelerimizle çözeceğiz.

Çocukların karşılaşabileceği ihmal ve istismar riskleri önceden, eğitim politikalarımızın ön gördüğü rehberlik destek programları ve takviye kadroları ile tespit edilerek talep ya da müracaata gerek kalmadan yerinde, zamanında müdahalelerde bulunularak sorunlar kaynağında çözülecektir. Çocuklarımıza yönelik şiddeti ve her türlü istismarı engellemek için toplumsal duyarlılığı artırıcı çalışmalara öncelik verilecek, bu suçu işleyenlere ağır cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA
#AzKaldı