28 Aralık, 2018

Aydın Adnan Sezgin Konfeksiyon İşçilerinin Hakları Hakkında Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

            Saygılarımla. 28.12.2018

 

Aydın Adnan SEZGİN

Aydın Milletvekili

 

Tekstil sektörü, Türkiye’de katma değer yaratan en önemli sektörlerden birisidir. 2017 yılı dış ticaret verileri temelinde tekstil sektörümüz AB’nin en büyük ikinci, dünyanın büyük yedinci tedarikçisi haline gelmiştir. 2017 yılı toplam ihracatı 10.1 milyar ABD dolarıdır. Ocak-Ekim 2018 döneminde ise 8.8 milyar ABD doları değerinde ihracat ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %5.4’lük artış yakalanmıştır.

Küçük ve orta ölçekli konfeksiyon atölyeleri, tekstil sektörünün can damarlarıdır. Ancak gerek iş güvenliği, gerek kayıt dışı istihdam gibi nedenlerle bu atölyelerde çalışmakta olan işçiler kamuoyuna geniş şekilde yansıyan bir takım sıkıntılar yaşamaktadır. Bu meyanda, iş kazaları, işçilerin istismar edilmesi, çocuk işçiliği ve kadın işçilere karşı ayrımcılık gibi çeşitli sorunlar sayılabilir.

Bu çerçevede;

  1. Tekstil sektöründe son 3 yıldaki kayıtdışı istihdam oranı nedir?
  2. Sigortasız işçi çalıştıran işyerleri denetlenmekte midir? Tekstil sektöründeki kayıtdışı istihdamla ilgili ne gibi tedbirler alınmaktadır?
  3. Tekstil sektöründe çocuk işçi çalıştırılmasına yönelik ne tür önleyici tedbirler alınmaktadır?
  4. Tekstil sektöründe çalışan kadınlara yönelik ayrımcılıkla mücadele için ne gibi tedbirler alınmaktadır?
  5. Son 3 yılda yeterli iş güvenliği tedbirleri almayan ve sigortasız işçi çalıştıran kaç işyerine ceza kesilmiştir? Bu firmalar hangileridir?
  6. Tekstil işçilerinin çalışma şartları ve özlük hakları ile ilgili denetimler yapılmakta mıdır?
  7. Ekonomik kriz nedeniyle 2018 yılında kapanan tekstil atölyesi sayısı nedir? Bu sektörde toplam kaç işçi işsiz kalmıştır? Bu sektörde toplam kaç kişiye işsizlik maaşı bağlanmıştır?
  8. İşyerinin kapanması veya işten çıkartılma nedenleriyle tekstil sektöründe işsiz kalan ve sigortalı olduğu halde işsizlik maaşı kriterlerini sağlayamadığı için işsizlik maaşından mahrum kalan işçi sayısı kaçtır?