28 Aralık, 2018

Aydın Adnan Sezgin Türkiye'deki Kestane Üretimi ve Üreticilerinin Sorunları İle İlgili Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

            Saygılarımla. 28.12.2018

Aydın Adnan SEZGİN

Aydın Milletvekili

 

 Dünyada kestanenin doğal yayılım alanları, Doğu Asya, Türkiye, Güney Avrupa ve Kuzey Amerika’dır. Ülkemizde Anadolu’nun Karadeniz, Marmara ve Ege bölgeleri gibi nemli koşulları olan orman alanlarında "Avrupa kestanesi" türü yetişmektedir.

Ülkemizde toplam kestane üretimi 60 bin ton dolaylarındadır ve dünya kestane üretiminin %14’ünü Türkiye karşılamaktadır. Aydın, Türkiye’deki toplam üretimin üçte birini (20 bin ton) karşılayarak kestane üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Aydın’da yetişen kestane 180 Tescil No ile 07.12.2010 tarihinde “Aydın Kestanesi” adı altında korumaya alınmıştır.

Aydın’da yetiştirilen kestanenin bir kısmı ham olarak iç piyasaya satılmakta, bir kısmı ise yurtdışına ihraç edilmektedir. Ayrıca üretimin önemli bir kısmı, Bursa’ya kestane şekeri yapımı için gönderilmektedir. Bununla birlikte, yeterli üretime sahip olmamıza rağmen kayda değer miktarda kestane ithalatı da gerçekleştirilmektedir.

Aydın başta olmak üzere ülkemizdeki kestane üreticileri gerek üretim gerek saklama ve satış aşamalarında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Üretim aşamasında karşılaşılan kestane kanseri hastalığı, saklamak için uygun depolama tesislerinin yetersizliği ve kestane ithalatı nedeniyle iç piyasada üreticilerimizin mağduriyeti gibi çeşitli sorunlar nedeniyle kestane üreticileri mağdur olmaktadır.

Bu çerçevede;

  1. Ülkemizde bu kadar yüksek miktarda üretim yapılmaktayken, neden kestane ithalatına başvurularak yerli üreticinin zarar görmesine sebep olunmaktadır?
  2. Son 3 yılda ithal edilen kestane miktarı ülkeler bazında ne kadardır ve toplam ithalat maliyeti nedir?
  3. Ürünlerin daha uzun süre sağlıklı olarak saklanabilmesi için soğuk hava depolarının kurulmasına yönelik çalışmalarınız bulunmakta mıdır?
  4. Kestane işleme tesislerinin, hammaddenin büyük kısmının yetiştirilmekte olduğu Aydın’da kurulması için herhangi bir teşvik ve destek sağlanmakta mıdır? Sağlanmıyorsa bu yönde bir planlama var mıdır?
  5. Kestane üretimine büyük zarar veren kestane kanseri hastalığının önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmaktadır? Üreticiye bu konuda hangi tür destekler sağlanmaktadır?
  6. Ar-ge ve inovasyon yoluyla katma değer yaratılarak kestane ihracatından elde edilen gelirin artmasına yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır?
  7. Türk kestanesinin ve kestane ürünlerinin yurtdışında tanıtımına yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır?