4 Ekim, 2018

Yasin Öztürk Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 04.10.2018

Yasin ÖZTÜRK

Denizli Milletvekili

Denizli ilinin çevre hizmetleri, tabiat varlıklarını koruma, yol ve alt yapı ve bu gibi konularda çok sayıda eksiklikleri bulunmaktadır. Yatırımlar; aktarılan yetersiz kaynaklar yüzünden ağır aksak ilerlemektedir. Bu nedenle Denizli’de daha fazla yatırım ve istihdam sağlanması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1- 2018 yılında veya önceki yıllardan devam etmekte olan bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların Denizli ilinde hangi yatırımların planlaması yapılmıştır?

2- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların 2019 yatırım planlamasında Denizli ilinde yapımı düşünülen mevcut projeleriniz var mıdır? Nelerdir?

3- Yapımı devam eden fakat süresi geçtiği halde tamamlanmayan veya tamamlanamayan yapım işleri ödenek yetersizliğinden dolayı mı aksamaktadır?

4- 2019 yılında yapım planlamasında düşünülen yapım işleri ve mevcut devam eden yapım işleri ekonomik krizden dolayı kamu harcamaları ile ilgili öngörülen tasarruf tedbirlerine kurban edilecek midir?

5- Denizli ilinde yapımı devam eden veya yapılması planlanan bu yatırımlar ne zaman tamamlanacaktır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ