26 Eylül, 2018

Yasin Öztürk Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 26.09.2018

Yasin ÖZTÜRK

Denizli Milletvekili

Denizli İli Pamukkale Belediyesi “Seyir Tepesi ve Şehir Ormanı Rekreasyon Alanı” yapım işi Kamu İhale Kanunu 2017/613559 ile ihale edilmiştir.14 Eylül 2018 tarihinde vinç bomu’nun kırılması sonucu ölümlü iş kazası vuku bulmuştur. Bu iş kazasında 3 ölü 1 yaralı mevcuttur. Çalışan işçiler yabancı uyruklu olup Eksanollah Nabizadeh, Muhammet İsa Palvameni, Lal Muhammet Rahimi adlı Afgan uyruklu işçiler ölmüş, Nurullah Aelishah isimli işçi de ağır yaralanmıştır. Kazadan sonra medya’ya yansıyan bilgilere göre kazaya karışan işçilerin çalışma izinlerinin olmadığı belirtilmiştir.

Denizli İl Göç İdaresi Başkanlığı 2018 verilerine göre Denizli ilinde 14.366 Suriyeli, 5.300 İranlı, 4.400 Afgan olmak üzere 25.000’den fazla yabancı uyruklu kişi yaşamaktadır.

6735 Sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu 6. Madde 2. Fıkraya göre bu konu kapsamında yer alan yabancıların “Çalışma İzni olmaksızın Türkiye’de çalıştırılmaları yasaktır.

6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 22. Madde 2. Fıkrada “Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyetine” sahip yabancılar ve yabancı çalıştıran işverenler Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31.05.2006 Tarih ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası kanunu hükümlerine göre yerine getirirler.

Yapım işleri Genel Şartnamesi 19. Madde 5. Fıkrada yüklenici, çalıştırdığı işçilerle, kullandığı makine, araç ve malzemelerin idarece her an kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde Yapı Denetim Görevlisine vermek zorundadır.

Uygulamadaki bu göz yumma ya da ihmallerden dolayı çalışma izni olmayan yabancı uyruklu personelin çalıştırılmasıyla Türk vatandaşı olan işçilerimiz istihdam edilememekte bu vb sebeplerden dolayı işsizlik oranı yükselmektedir.

1 - Türkiye genelinde ve Denizli’de “ Geçici Koruma Altındaki “ veya” İkamete Tabi “ yabancı uyruklu kaç kişinin çalışma izni mevcuttur?

2 - Özellikle benzer kapsamda Devlet Kurumu veya Belediyelerde yapılan yapım işlerinde, alt taşeron firmalarda çalışan yabancı işçi sayısı kaçtır?

Bunların Çalışma İzninin olup olmadığının tespiti için ne gibi denetimler yapılmaktadır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ