26 Eylül, 2018

Yasin Öztürk Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Hazine Ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 26.09.2018

Yasin ÖZTÜRK

Denizli Milletvekili

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 25. maddeye dayanılarak “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına bağlı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin Geçici 23. ve Geçici 24. maddelerin uygulanmasına dair usul ve esaslar “ yayımlanmıştır.

Geçici 25. madde, bu maddelerin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri giderecek idareler Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir demektedir. Bu kapsamda;

1- İhale kapsamında alt işveren;

Askerlik, doğum izni, yıllık izin, sağlık raporu vs. haller nedeniyle çalıştırılamayan işçiler yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması amacıyla ikame edilen işçilerden bir kısmı,

yani kamuoyunda “Joker Personel olarak bilinen personelden bir kısmı;

04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılma şartını düzenleyen ilgili hükümlerin çerçevesince gerekli şartları sağlayabildiği halde, alt işveren 04.12.2017 günü işe çağırmadığı için dolayısıyla aylık hizmet belgesinde yukarıdaki tarihte çalışıyor görünmediği için kadro alamamıştır.

Bu konuda kamuoyunda “ 4 Aralık mağdurları “ diye bilinen taşeron işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hakkında bir çalışmanız mevcut mudur?

Bu kapsamda bulunan kaç işçi olmuştur?

2- Kanun Hükmünde Kararnamede belirtildiği üzere sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmeleri feshedilir. Feshedilmiş olan sözleşmelerden sözleşme bedelinin %80’ini aşmayanlar için yükleniciye sözleşme bedelinin %80’i ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i sözleşmeyi yürüten idare tarafından tazminat olarak ödenir.

Gerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden, gerek doğrudan temin, gerekse istisna ihale ile personel sözleşmesi feshedilen firmalara idarelerce ne kadar tazminat ödenmiştir?

3- 2017 EKAP verilerine göre 53.272.127.000 TL’lik hizmet alım sözleşme bedelinin kaç lirası personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesidir?

4- 2017 EKAP verilerine göre 47.910 adet hizmet alım sözleşmesinin kaç adedi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesidir?

5- 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 83.maddesi ile ” personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibariyle bu sonucu doğuracak alım yapamaz.” denilmektedir.

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi yapılmış mıdır?

6- Sürekli işçi kadrolarına geçeceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmeleri; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi 1.fıkrasında öngörülen geçiş işleminin yapıldığı tarih itibariyle feshedilmiş sayılır.

Feshedilmeyen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi var mıdır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ