3 Ekim, 2018

Ümit Özdağ Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 03.10.2018

İstanbul Milletvekili

Aylardır ortaya çıkmış bulunan ülkenin ve ekonominin kötü mali tablosunu tartışıyoruz. Biz bu duruma açıkça kriz demekteyiz. Bu kriz daha önceki krizlerden farklı olarak ülkeyi yönetenlerin 16 yılda ulaştıkları bir sonuçtur. Sebep ise 16 yıldır ülkeyi yönetenlerin hatalı icraatlarıdır.

20 Eylül 2018 Ekonomi Bakanı Sayın Berat Albayrak yeni adı ile “Yeni Ekonomi Planı” (YEP) sunumunda yalnızca 2013 yılına kadar olan ekonomik tablodan bahsetmiş, son beş yılı yok saymıştır. Sunum sırasında bu planın 3 ayda bir kez raporlanacak şeklide izleneceği ve bu amaçla ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan yeni bir ofisin oluşturulacağı ifade edilmiştir.

27 Eylül 2018 de ise Sayın Albayrak ABD’ de BBC’ ye verdiği mülakatta YEP de bahsettiği ofiste 16 Bakanlık temsilcisi ile birlikte ABD li danışmanlık şirketi McKinsey’in de olacağını beyan etmişlerdir.

Bu bağlamda;

1- Sözleşme hangi hizmetleri kapsamaktadır? İlgili firma YEP uygulama ve sonuç denetimi ile bunun raporlanması dışında bir hizmet verecek midir?

2- Söz konusu danışmanlık sözleşmesi hangi tarihte başlamıştır? Danışmanlık sözleşmesi yapılmadan önce bir danışmanlık hizmeti alınmış mıdır?

3- İlgili firmanın referansları incelendiğinde uygulama takip ve raporlama dışında asıl rolünün yatırımcılara (veya borç verenlere) piyasa araştırması yapma, bu yatırımcılar ile borç verenlerin isteklerini danışmanlık yaptığı ülkeye sunma, bu konuyu iki ülke yönetimi arasında da yapabileceğini yani ekonomiler arasında köprü görevi görme olduğu, yaptığı işlerdeki internet sitesindeki referanslarından görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu firma ile yatırım danışmanlığı anlaşmanız da var mı?

4- Sözleşme kapsamında ya da münferit olarak ülkemizi temsil yolu ile aracılık ederek, kaynak bulma, borç erteleme konusunda görüşme ve aracılık yetkisi verildi mi? Verilmesi düşünülüyor mu?

5- Söz konusu firma ile özelleştirme kapsamında, iktisadi devlet teşekkülü ve kamu iktisadi teşebbüslerine yönelik olarak ve/veya varlık fonunun içinde bulunan kurumlara ait bir danışmanlık hizmeti alınmakta mıdır? Kurum ve firmaların değerlemesini yapma, satış amaçlı piyasa araştırma yapma ve görüş ifade etme yetkisi verilmiş midir?

6- Sadece denetim ve raporlama yapılacağını var sayarak, hazırlanan YEP modelindeki enflasyon, büyüme, işsizlik, döviz kurları ve faiz ile ilgili varsayımları üç ayda bir kez raporlayacağı ifade edilen bu firmanın, hazırlanan ekonomi yönetim planına anlık bir fayda sağlayamayacağı ortadadır. Buna rağmen YEP’de sunulan varsayımların tutmaması durumunda ilgili firmadan tavsiye niteliği de de olsa görüş alınacak mıdır? Bunun için ayrıca bir bedel ödenecek midir?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ