7 Ağustos, 2018

Naci Cinisli Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07/08/2018

Naci CİNİSLİ

Erzurum Milletvekili

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nın 95. Maddesi yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bahse konu madde ile 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda önemli değişikliklere gidilmiştir.

Bu çerçevede,

1. 2954 sayılı TRT Kanunu’nun geçici 14 ve 15. Maddeleri uyarınca kurumdan emekli aylığı almaya hak kazanmış ama emekliliğini istememiş personel “istihdam fazlası” veya “nakle tabi ihtiyaç fazlası” olarak mı değerlendirilmektedir?

2. Emekli aylığı almaya hak kazanan personelin emekli olmalarını sağlamak için kendileri ile bir görüşme yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyor ise bu görüşmelerin içeriği nedir?

3. TRT Yönetim Kurulu istihdam fazlası personeli hangi kıstaslara göre belirlemektedir?

4. Nakle tabi ihtiyaç fazlası personel nasıl belirlenmekte ve hangi şartlar neticesinde görev yerleri değiştirilmektedir?

5. TRT Kurumunda kapatılması veya küçültülmesi öngörülen bir birim ile yeni teşkil edilecek birimler var mıdır?

6. TRT Genel Müdürlüğü ve yayın birimleri İstanbul’a mı taşınacaktır?

7. TRT Kurumunda görevli personel sayısı azaltılmaya çalışılırken Başbakanlığın kapatılmasından sonra Başbakanlık kadrolarında bulunan personelden TRT Kurumunda göreve başlamış olanlar var mıdır? (soruya yanıtın verildiği gün dahil olmak üzere)

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ