4 Eylül, 2018

Naci Cinisli Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 4/9/2018

Naci CİNİSLİ

Erzurum Milletvekili

Pasinler Ovasındaki tarım arazilerini sulamak maksadıyla Alvar Barajı’nın yapımının yıllar öncesinden planlandığı malumlarıdır. Ancak proje alanından fay hattı geçtiği için bahse konu barajın ihalesi ve yapımının sürekli olarak ertelendiği ifade edilmektedir. Çiftçimizin yüzünü güldürecek ve Pasinler Ovasının sulu tarıma geçmesini sağlayacak Alvar Barajı’nın ihalesinin yapılması ve inşasına başlanması bölgenin göç vermesini önleyeceği gibi ekonomik ve sosyal olarak da kalkınmasını sağlayacaktır.

Bu bağlamda,

1. Alvar Barajı ihalesinin şimdiye değin yapılamamasının sebebi nedir?

2. Alvar Barajı ihalesi ne zaman yapılacaktır?

3. Proje alanında fay hattı olması münasebetiyle Alvar Barajı’nın büyük depremlere dayanıklı olabilmesi için ne tür önlemler alınmaktadır? İhaleye girecek şirketlerin bu konularda muktedirliği nasıl tespit edilecektir?

4. Projenin hayata etkileri ve karakteristik özellikleri neler olacaktır?

5. Projenin başlangıcından itibaren ne kadar sürede bitirilmesi öngörülmektedir?

6. Baraj bittikten sonra sulanacak arazi miktarı ne kadar olacaktır?

7. Projenin toplam maliyetinin ne kadar olması hesaplanmaktadır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ