4 Eylül, 2018

Naci Cinisli Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 4/9/2018

Naci CİNİSLİ

Erzurum Milletvekili

Türkiye’ye ithal edilen kesimlik büyükbaş hayvanlarda şarbon bakterisinin görülmesi ve hastanelere şarbon hastalığı şüphesiyle başvuru sayılarının artmasıyla ilgili olarak yaptığınız bir açıklamada, “İlk bulgulara göre, şarbon hastalığının bitki kaynaklı olabileceği gözüküyor. Brezilya'dan gelen hayvanların buraya geliş süresi yaklaşık 30 gün. Bu hayvanlar oradan hasta olarak yola çıkmış olsalardı 30 gün içinde yolda telef olması gerekirdi. Hastalığın özellikle Türkiye'ye geldikten sonra olabileceğini düşünüyoruz.” Demiştiniz.

Bu bağlamda,

1. Ülkemize et ve et ürünlerinin yanı sıra saman da dâhil olmak üzere besicilik yemleri ve hammaddelerinin ithal edildiğinin ve hastalık risklerinin hazır yemler ve yem katkı maddelerinin kullanımıyla artıp yayılabileceği endişesini paylaşmakta mısınız?

2. Eğer paylaşmakta iseniz bu endişelerin giderilmesi için nasıl bir yol izlemektesiniz?

3. Bu tür risklerin alınmaması, şüpheli ürün ve hammaddelerin kontrolü ve sağlıklı hayvanların hastalık bulaşmış hammaddelerden yapılmış yemlerden tüketmemesi için Bakanlığınız bir çalışma yapmakta mıdır? Eğer çalışılıyorsa içeriği nedir? Ne gibi önlemler düşünülmektedir?

4. Bitki kaynaklı nedenler sebebiyle hayvanların doğal yaşamdan da şarbon hastalığına yakalanabileceğini düşünürsek, bu tür sebeplerin bertaraf edilmesinde Bakanlığınızca hangi tedbirlerin alınması planlanmaktadır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ