4 Eylül, 2018

Naci Cinisli Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 4/9/2018

Naci CİNİSLİ

Erzurum Milletvekili

Erzurum ili Narman ilçesinin 13 km güneybatısında bulunan Karapınar deresi üzerine yapılmakta olan Narman Şehitler Barajı’nın hizmete girmesiyle Narman ilçesi ve bağlı 15 köyün tarım arazileri ile Oltu ilçesine bağlı 3 köyün tarım arazileri dahil olmak üzere toplam 47 bin 60 dekar tarım arazisinin sulanması öngörülmektedir. Narman Şehitler Barajı vasıtası ile yapılacak sulu tarımın, yöre halkının gelirine, arazi veriminin artışına ve istihdamın gelişimine çok önemli katkı sağlayacağı aşikârdır.

Buna göre:

1. Narman Şehitler Barajı projesinin başlangıç ve bitim tarihleri nelerdir?

2. Projenin fiziksel ve nakden gerçekleşme seviyesi nedir?

3. Projenin bitim tarihinin uzamasının sebepleri nelerdir?

4. Narman-Tortum devlet yolu için relokasyon ihtiyacı neden ortaya çıkmıştır? Narman-Tortum devlet yolu relokasyon yapımında yol çökmesi dâhil olmak üzere hangi sıkıntılar, neden yaşanmıştır? Yol çökmesinde kabahati bulunanlar hakkında cezai bir işlem uygulanmış mıdır? Yolun hâlihazırdaki durumu nedir?

5. Narman Şehitler Barajının gövde inşaatına başlanmış mıdır? Eğer başlandıysa son durumu nedir? Gövde inşası henüz başlatılmadıysa buna sebep olan etkenler nelerdir? Gövde inşası ne zaman başlatılacaktır?

6. Proje başlangıcından itibaren Narman Şehitler Barajı’na aktarılan ödeneklerin toplamı nedir?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ