4 Eylül, 2018

Naci Cinisli Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 4/9/2018

Naci CİNİSLİ

Erzurum Milletvekili

Et ve Süt Kurumu tarafından Brezilya ve İrlanda’dan ithal edilerek, Ankara ve Konya’daki işletmelere getirilen kesimlik büyükbaş hayvanlardan, Ankara ili Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz beldesine gönderilenlerde şarbon hastalığının tespit edildiği belirtilmiş; Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri gözetiminde söz konusu hayvan etleri imha edilerek karantina kararı alınmış ayrıca tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede,

1. Ülkemize ithali öngörülen kesimlik büyükbaş hayvanların hastalıklı olup olmadıklarının tespiti için Bakanlığınızca uygulanan bir prosedür var mıdır? Varsa nedir ve nasıl uygulanmaktadır?

2. Brezilya ve İrlanda’dan ithal edilen hayvanlarda bu prosedür uygulanmış mıdır? Bahse konu hayvanların ülkemize girişlerinde gerekli muayene, tahlil ve karantina süreçleri tamamlanmış mıdır? Eğer tamamlanmış ise ülkemize hastalıklı hayvanlar nasıl girmiştir?

3. Brezilya ve İrlanda’dan kesimlik büyükbaş hayvan ithali yapılırken neden şarbon aşısı zorunlu tutulmamıştır? Kan tahlili ve karantina işlemlerinden imtina edilmesinin sebebi nedir?

4. Bu hayvanların ithalatı için beyan edilen bilgi ve belgeler ile sınır kontrol noktalarındaki durum örtüşmekte midir? Bu belgelerin kamuoyuyla paylaşılması düşünülmekte midir?

5. Karantina süreleri sona erdiğinde yaşanan gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacak mıdır? Şarbon hastalığına yakalanmış bu hayvanların ülkemize ithalinden işletmelere gönderilmesi sürecinde özrü ve kabahati bulunanlar hakkında cezai müeyyideler uygulanacak mıdır?

6. Şarbon hastalığına karşı kamuoyunda bir bilinç oluşturulması hedefleriniz arasında mıdır? Hedefleriniz arasında ise ne tür faaliyetlerle bu bilinç oluşturulacaktır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ