10 Eylül, 2018

Müsavat Dervişoğlu Araştırma Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

22.7.2018 tarihinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmiş olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (Lisans) girmiş olan bazı adaylar teknik bir hatadan ötürü mağdur olduklarını beyan etmektedirler. Adaylar 24.7.2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan cevap anahtarıyla, 31.8.2018 tarihinde açıklanan soru kitapçıklarındaki cevapların ve optik formların tutarsızlığıyla karşılaştıklarını belirttiler. Bahsi geçen durumsınava girmiş olan 1 milyon 175 bin adayı etkilemektedir. Sınava giren adayların mağduriyetlerinin giderilmesi, kamuoyunda oluşan şüphenin ortadan kaldırılması ve adil bir yerleştirmenin yapılabilmesi amacıyla Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 7.9.2018

D. Müsavat DERVİŞOĞLU

İzmir Milletvekili

GEREKÇE

1 milyon 175 bin vatandaşımız kamu personeli olma hayali ve umudu ile 22.7.2018 tarihinde gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS-Lisans) girmiştir. ÖSYM’den tek beklentileri adil bir sınav ve sınav sonuçlarına uygun yerleştirme olan birçok aday, sınav sonuçlarının teknik hatalardan ötürü yanlış açıklandığını gözlemleyip, sonuçların incelenmesi için ÖSYM’ye dilekçe vererek mağduriyetleriningiderilmesini talep etmişlerdir.

Adaylar dilekçelerinde 24.7.2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan cevap anahtarıyla, 31.8.2018 tarihinde açıklanan soru kitapçıklarındaki cevapların ve optik formların tutarsızlığıyla karşılaştıklarını belirtmektedirler. Adaylar 22.7.2018 tarihinde gerçekleştirilen sınavda sorulara vermiş oldukları cevaplar ile ÖSYM’nin açıkladığı sonuçlardaki net sayılarının uyuşmadığını ve optik formlarının ve optik okuyucunun bazı sorular için tutarsız olduğunu, optik formdaki cevaplarının optik okuyucuya yanlış tanımlandığını beyan etmektedirler. Yıllardır bu sınavlarda emek ve gayret gösteren adaylar ve aileleri bu tür sorunlarla karşılaştıkça ÖSYM’nin yapmakta olduğu sınavların adil ve eşit olduğuna dair inancını kaybetmektedirler.

Bilindiği üzere 2010 KPSS Eğitim Bilimleri sınavında 500 aday, tüm sorulara doğru cevap vermiş ve tam puan almıştı. Fakat bir önceki yılın sınavında tam puan alan aday çıkmamıştı. 500 kişinin tam puan alması soruların çalındığı iddialarına neden olmuş vebirinciler arasında evli çiftler, kardeşler ve arkadaşların olması ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan’ın görevinden istifa etmesine neden olmuştur. Yine aynı yıl Seviye Belirleme Sınavı’nda(SBS) bazı çocuklarımızın okul başarı puanının yanlış hesaplanması tüm sıralamanın değişmesine neden olmuş ve çocuklarımız hak kaybı yaşamışlardı.

Ayrıca 2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) şifre olduğu ortaya çıkmış, ÖSYM Başkanı Ali Demir iddiaları reddetmiş ancak sonra "Şifre var, kopya yok" demişti. Sınav sonuçları bu şaibenin gölgesinde açıklanmıştı. Aynı sınavda bazı öğrencilerin puanları yanlış hesaplanmış ve Diyarbakır'daki bir öğrencinin cevap anahtarı kaybolmuştu.

ÖSYM’nin daha önce birçok kere yapmış olduğu sınavlarda karşılaşılan sorunların ana nedeni hükümetin ve yetkililerinşeffaf, adil ve güvenli bir sistem yaratamamış olmasıdır. ÖSYM’nin her başarısızlığı ve skandalına paralel olarak hükümetin bu kurumu sahiplenişi ve kurumu ödüllendirişi ise toplumun beklentilerini karşılayamamakta, sorunu çözmekten kaçarak sorumsuzluğu ve sistemdeki boşluğu gözler önüne sermektedir.

Karşılaşılan her şüphenin ve şaibenin açık ve net bir şekilde cevaplandırılamıyor oluşu Türkiye’nin en güvenilir kurumu niteliği taşıması gereken ÖSYM’yi kamuoyunun gözünde itimatsız hale sokmuştur. ÖSYM yaptığı sınavlara dair bu tecrübeleriyle yapacağı her sınavışaibeli hale getirmeyi olağanlaştırmıştır. ÖSYM’ye olan güven zedelenmiş ve toplumumuzun bu kuruma inancı kalmamıştır. Oysa ki ÖSYM “Uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan bir kurum olmayı” misyon edinerek milyonlarca vatandaşımızın geleceğini tayin etmektedir.

Söz konusu problemlerin birçok defa yaşanmış olması,bugün ve yarın bu türden hataların, adaletsizliklerin ve hak kayıplarının yeniden yaşanabileceği fikrini akıllara getirmektedir. 22.7.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan KPSS’nin sonuçlarını etkileyecek bahsi geçen bu durumun birçok mağdur yaratacağı açıktır. Bu iddianın gerçek ise telafi edilmesi, şüphelerin ortadan kalkması elzemdir. Sınava giren adayların mağduriyetlerinin giderilmesi, kamuoyunda oluşan şüpheninortadan kalkması, eşit ve adil bir yerleştirmenin yapılabilmesi, yetkililerin ve sorumluların bu sınava dair sorumluluklarının araştırılmasıamacıyla Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ