31 Temmuz, 2018

Metanet Çulhaoğlu Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 31.07.2018

Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU

Adana Milletvekili

Hükümetinizce; 17.10.2007 tarih ve 26673 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.09.2007 tarihli ve 2007/12632 sayılı Bakanlar Kurulu ile alan sınırları ve koordinatları tespit edilen, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.01.2010 tarihli ve 2010/33 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alanı değiştirilen ve bu alanda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırılmış, fakat 10 yıldır gerçekleştirilememiş, yerli ve yabancı yatırımcıların beklediği, Adanamıza çok önemli enerji üssü olma avantajını sağlayacak, istihdam, ihracat, yatırım kazandıracak “Adana-Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Kurulması” ile ilgili olarak;

Soru 1: Ne Kadar Ödenek Ayrıldı? Bu Ödenek Bugüne Kadar Kullanıldı mı? Kullanıldıysa Nerelere Ne Kadarı Kullanıldı?

Soru 2: Şimdiye Kadar Bu Proje İçin Ayrılan 1341 Hektar Alanın Kamulaştırılması Yapıldı mı? Yapıldıysa Ne Kadar Alan Kaç TL’ye Kamulaştırıldı?

Soru 3: Bölge İçin Hayati Önem Arz Eden Bu Projeyi Ne Zaman Tamamlamayı Düşünüyorsunuz? Bu Konuda Gerçek Manada Bir Çalışmanız Var mı?

Soru 4: Konunun Önemine Binaen Bölge Halkına Doyurucu Bir Açıklama Yapmayı Düşünüyormusunuz?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ