10 Ağustos, 2018

Metanet Çulhaoğlu Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr.Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 10.08.2018

Dt.Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU

Adana Milletvekili

Adana ilimizin nüfusu (TÜİK verilerine göre) son 10 yılda 200.000 (ikiyüzbin) kişi artarken, AKP hükümeti döneminde tarım alanları tam aksi son 10 yılda 560.000 (beşyüzaltmışbin) dekar azalmıştır. Adana’da önemli bir yere sahip tarım sektörünün hayvancılık sektöründe uğraşarak geçimini sağlayan çiftçilerimizin hayvanlarını besleyecek mera ve çayır alanları,. işlemeli tarım alanlarının açılması, erken-aşırı yani kontrolsüz ve bilinçsiz otlatma sebebiyle azalmıştır. Haliyle hayvancılık sektörünün % 70’ini oluşturan yem giderlerindeki maliyetlerde artmıştır.

Canlı hayvan ithalatı yerine ihraç edecebilecek duruma gelebilmemiz için ve/veya eskiden olduğu gibi kendi kendine yetebilecek duruma gelmek için; et, süt ve diğer hayvansal ürünler sanayisinin yanında doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve hayvancılık ekipman sanayi kollarıyla birlikte yeni istihdam alanlarının yaratılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenlerle;

Soru 1: Adana’da Nüfusun Artmasına Rağmen Tarım Alanlarının Azalış Sebepleri Nelerdir?

Soru 2: Adana’da Büyükbaş Hayvan Üretiminin Yeteri Kadar Olmamasının Sebepleri Nelerdir? Bu Konuyla İlgili Olarak Kapsamlı Bir Çalışma Yapmayı Düşünüyormusunuz?

Soru 3: Hayvancılık Sektöründe Hayvan Sayısının Artırılması İle İlgili Olarak Başkaca Çalışmalarınız Varmı? Varsa Bu Çalışmalara Önemine Binaen Bölge Çiftçilerini ve Ziraat Odaları Yetkilerini Dahil Etmeyi Düşünüyormusunuz?

Soru 4: Gelişmiş Ülkelerde Hayvansal Üretimin Toplam Tarımsal Üretim İçindeki Payı Artarken, Ülkemizde ve Adana İlimizde Neden Böyle Bir Artış Sağlanmamıştır? Sebepleri Nelerdir?

Soru 5: Hayvancılığı Gelişmiş Ülkelerde Kaba Yem İhtiyacı % 80-90’ı Çayır Meralardan Karşılanırken, Ülkemizde Nadas Alanları Dahil Bu Oran % 38’dir. Bu Oranın Ülkemiz ve Adana İlimiz Lehine Çevirebilebilmesi İçin Çayır-Mera Alanlarını Artırmayı Düşünüyormusunuz?

Soru 6: Ülkemizde ve Adanamızda Kaba Yem Açığının Kapatılabilmesi İçin Çok Acil Çayır ve Meraların Zamansız, Aşırı ve Düzensiz Otlatmanın Engellenmesi İçin Tespit, Tehdit, Çalışmaları Bir An Önce Bitirilerek Münavebeli Otlatmaya Geçmeyi Düşünüyormusunuz?

Soru 7: Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırmak İçin Ekiliş Alanlarına Göre Desteklerin Kademeli Olarak Artırılması Hakkında Bir Çalışmanız Varmıdır?

Soru 8: Slajlık Yem Bitkisi Yetiştirme ve Slaj Yapımı Konusunda Teşvikleri Artırmayı Düşünüyormusunuz?

Soru 9: Balya Slajı Yapımı Gibi Yeni Kaba Yem Muhafaza Yöntemlerini Yaygınlaştırmayı Düşünüyormusunuz?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ