28 Ağustos, 2018

İsmail Koncuk Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.08.2018

İsmail KONCUK

Adana Milletvekili

1- Ülkemizde çiftçilik yapmak her geçen gün zorlaşmakta, köylerimizin nüfusu hızla azalmaktadır. Bir tarım şehri olan, Çukurova gibi mümbit topraklarda kurulmuş, Adana’da dahi köylerde yaşayan vatandaşlarımızın oranı %12’ler seviyesine düşmüştür. Bu gidişle süreç içinde çiftçilik yapacak istekli insan bulmakta zorlanacağız. Mazot, gübre, ilaç vb. ihtiyaçların fiyatı dövize bağlı olarak hızla artarken, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin fiyatı adeta yerinde saymakta, yapılan desteklemeler artık yeterli gelmemektedir. Bu şartlar altında;

Birçok defa, her seçim öncesinde dile getirilen, çiftçiye mazot desteği ile ilgili, Hükümetinizce bir çalışma bulunmakta mıdır, çalışma yoksa bir çalışma başlatılması düşünülmekte midir? Lüks yatlara mazot indirimli olarak verilirken, çiftçilerimize %50 daha ucuz mazot vermenin, üretime katkı sağlayacağına, çiftçilerimizin motivasyonlarının artacağına dair Hükümetinizin kanaati nedir?

2- Adana’da 850 bin hektar alanda narenciye üretimi yapılmaktadır. Bu yıl Akdeniz sineği zararlısı sebebiyle, narenciye üreticisi, bahçelerini defalarca ilaçlamak zorunda kalmış, buna bağlı olarak üretim maliyeti artmıştır. Hal böyle iken, Ağustos ayı sonuna gelmemize rağmen, birçok narenciye üreticisi, kesime gelmiş limonlarına müşteri bulmakta zorlanmaktadır. Kesimi geciken bazı limon türleri dalında şişmiş durumdadır. Narenciye üreticisinin elinden tutulmaması durumunda, ciddi ekonomik problemler yaşayacakları açıktır. Hükümetiniz narenciye üreticilerinin problemlerinden haberdar mıdır? Haberdar ise ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz?

3- Sadece bir kamyonu bulunan birçok nakliyeci geçimini sağlamakta zorlanmakta, yaptıkları işten neredeyse hiç kar edememektedir. Mersin’den Gaziantep’e yük taşıyan bir nakliyeci, masraflar çıktığında sadece 150 TL kaldığını, bunun da amortismanı dahi karşılayamadığını söylemektedir. Mazot fiyatlarının hızla artmasına karşılık, birçok küçük nakliyeci iş bulmakta zorlanmakta, iş bulanlar ise çok küçük karlarla taşıma yapmak zorunda kalmaktadır. Bir tek kamyonu olan nakliyecilere mazot desteği sağlamak için Hükümetinizin bir çalışması bulunmakta mıdır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ