15 Ağustos, 2018

İsmail Koncuk Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.08.2018

İsmail KONCUK

Adana Milletvekili

1- Öğretmen alımında mülakat sisteminin ciddi suiistimale açık olduğu ve sübjektif sonuçlar doğurduğu açıktır. Kamuoyu mülakat=torpil olarak algılamakta olup, bu kanaati değiştirmek mümkün görünmemektedir. Daha önce uygulanmakta olan KPSS puan üstünlüğü ile öğretmen ataması herkes tarafından kabul edilmiş bir uygulamaydı, ancak mülakat puanı ile atama öğretmen adaylarının daha mesleğe başlamadan tüm motivasyonunu düşürmektedir. Birçok kişinin mülakat öncesinde torpil arama kaygısına düştüğü hepimizin malumudur. Bakanlığınızca öğretmen alımında mülakatın kaldırılması düşünülmekte midir?

2- Mülakatın yönetici atamada da kullanılması, MEB’e bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda bilgi, donanım ve kabiliyeti yerle yeksan etmiş, liyakatli birçok kişi mülakat sebebiyle yönetici başvurusu yapmanın dahi gereksiz olduğuna inanır hale gelmiştir. Bu durum MEB’de ehliyetsiz, kabiliyetsiz, pek çok kişinin yönetici olması sonucunu doğururken, liyakat sahibi, donanımlı insanlar kendilerini dışlanmış olarak görmektedir. Mülakat uygulaması devam ettiği sürece, MEB’in hiçbir konuda başarı iddiası kalmayacak, eğitim, öğretim, liyakatsiz, çapsız insanlara teslim edilmiş olacaktır. Bakanlığınız yaşadığımız bu handikabın farkında mıdır? Bakanlığınızca yönetici atamada liyakatı öncelemek için, nasıl bir sistem öngörülmektedir?

3- 2011 yılınca Hükümetinizce kaldırılan 4-B sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, anlamsız bir şekilde yeniden başlamıştır. Sayın Ziya Selçuk’un da ifade ettiği üzere, “Öğretmen odasını anlamadan, başarı mümkün değildir.” O halde, aynı okullardan mezun, bilgi, beceri ve donanımı aynı olan insanların, aynı öğretmen odasında, “Kadrolu Öğretmen”, “Sözleşmeli Öğretmen” diye farklı hukuki normlara tabi tutulması doğru mudur? Aynı özelliklere sahip öğretmenlerin, atama, terfi, görevde yükselme ve çeşitli özlük haklarının farklı olması nasıl izah edilebilir? Aile bütünlüğü dahi sağlanamayan sözleşmeli öğretmenlerin, kendini 2.sınıf öğretmen olarak gördüğünü ve bu durumun hizmet kalitesine yansıdığını Bakanlığınız görmekteyse, hangi tedbirleri almayı düşünmektedir. Tüm öğretmenleri 4-A, kadrolu öğretmen yapmayı düşünmekte misiniz? Yoksa bu garabet uygulama, tüm olumsuzluklara rağmen devam ettirilecek midir?

4- Yıllardır bir kriter getirilemeyen il içi özür tayinleri ile ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

5- Diplomaya bağlı olan değişikliği, MEB mevzuatında bulunmasına rağmen bugüne kadar tatmin edici bir şekilde uygulanmamıştır. Son derece doğru ve tabi bir talep olan Diplomaya Bağlı Alan Değişikliğiyle ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ