6 Ağustos, 2018

Fahrettin Yokuş Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Fahrettin YOKUŞ

Konya Milletvekili

Konya ilimizde ve ilçelerinde 18.07.2018 tarihinden itibaren başlayan son iki hafta ve devamında yaşanan cinayetler sonucunda 9 vatandaşımız hayatlarını kaybetmiştir. Bu cinayetlerin bazıları şüpheli ölümler iken bazı da saldırgan davranışlar sonrasında meydana gelen olaylar neticesinde gerçekleşmiştir. Konya’nın en işlek ve turistlik merkezinde gündüz işlenen cinayet başta olmak üzere; son günlerde artan cinayetler karşısında, Konya halkımız ve Konya’yı ziyaret eden turistlerimiz korku ve endişe yaşamaktadır. Konya’da yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve Sosyolojik açıdan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önüne aldığımızda, yöntemsel bireyciliğin öne çıkma olasılığı ile işlenen suçların;

1- Konya’da işlenen cinayet suçlarının ekonomik, sosyal ve kültürel yapı ile ilişkisi var mıdır?

2- Şayet Konya’da işlenen cinayetlerde, sosyoekonomik nedenler varsa; suça dahil kişilerin bağımsız değişkenleri kapsamında; cinsiyetleri, yaş ortalaması, öğrenim durumu, meslekleri ve ekonomik durumları nedir?

3- Konya’da işlenen cinayetlere dahil olan birey ve gruplar önceki yıllarda da herhangi bir nedenle suç işlemişler midir ve sabıka kayıtları var mıdır?

4- Şayet varsa işledikleri suçlar nelerdir?

5- Konya’da suça dahil olan kişiler bakanlığınız tarafından yoksulluk ve suç oranı ile değerlendirilmiş midir?

6- Şayet işlenen cinayetler ekonomik nedenlerin getirdiği yoksullaşma ile bağlantılı ise; Konya’da yaşayan Suriyeli sığınmacıların yerleşim ve iş imkanlarından faydalanıyor olmasının etkisi var mıdır?

7- Suriyeli sığınmacıların, Konya halkına uyguladığı şiddet ve ölüm ile sonuçlanan suçları var mıdır?

8- Var ise Suriyeli sığınmacılar tarafından işlenen suç ve cinayet sayısı nedir?

9- Konya halkının sosyopsikolojik açıdan Suriyelilere yaklaşımı bakanlığınızca araştırılmış mıdır?

10- Konya merkezde gündüz, pompalı tüfek ile işlenen cinayetin ve beraberindeki cinayetlerin, Konya’ya gelen turistleri tedirgin etmesi, turizm açısından şehri zarara uğratacak mıdır?

11- Konya ve ilçelerinde işlenen cinayet suçlarında güvenlik zafiyeti var mıdır?

12- Şayet varsa bakanlığınız tarafından güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik çalışmalarınız olacak mıdır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ