16 Ağustos, 2018

Fahrettin Yokuş Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Fahrettin YOKUŞ

Konya Milletvekili

16 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetenin 30480 sayısında, 11 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmıştır. Bahse konu olan 11 numaralı kararnamede, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı oluşturulmasının ardından önemli değişikliklere gidilmiştir.

Devlet Arşivleri Genel müdürlüğü kapatılmadan önceki kadro sayısı ve devamında yapılan kadro ihdası bağlamında, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim.

1- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kapatılmadan önce 935 kadro ile hizmet verdiği doğru mudur?

2- Doğru ise, 935 kadroda bulan kişinin kaç tanesi, Kararname ile değişen Devlet Arşivleri Başkanlığında görevlendirilmiştir?

3- Yapılan görevlendirilmeler, hangi kriterlere göre yapılmıştır?

4- Cumhurbaşkanlığının 11 numaralı kararname sonrasında, Devlet Arşivleri Başkanlığına 524 kadro ihdası yapıldığı doğru mudur?

5- Devlet Arşivleri Başkanlığına 524 kadro ihdası yapıldığı doğru ise, yıllardır süregelen bu kadro sayısındaki fazlalık nasıl oluşmuştur?

6- Kadro ihtisası yapılırken, hali hazırda kurumda hizmetleri devam eden 251 kişi, iradeleri dışında, resen başkaca kurumlara gönderilmiş midir?

7- Doğru ise; iradeleri dışında başkaca kurumlara gönderilen bu kişiler arasından kaç arşiv memuru, uzman ve idari memur vardı?

8- Devlet Arşivleri Başkanlığından idareleri dışında gönderilen kişilerin kriterleri neye göre belirlenmiştir?

9- Personeller arasında yapılan bu haksız ayrımcılığın nedeni, idare tarafından siyasi kategorilere ayrıldığı iddiaları doğru mudur?

10- Kurumlarından gönderilen arşiv memurlarının yerine, kapatılan Başbakanlığın farklı birimlerinde arşivci olmayan personellerin atandığı doğru mudur?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ