17 Eylül, 2018

Bedri Yaşar Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.17.09.2018

Bedri YAŞAR

Samsun Milletvekili

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan hayvan barınağındaki onlarca hayvanın, Bafra Belediyesi ekipleri tarafından öldürülerek gömüldüğüne ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki sorularımın cevaplanması gereği doğmuştur.

1) Samsun ili Bafra ilçesinde bulunan hayvan barınağındaki hayvanların, Bafra Belediyesi ekipleri tarafından öldürülerek gömüldüğüne ilişkin ortaya çıkan haberlerin doğruluğu araştırılmış mıdır? Araştırılmış ise sonucu ne olmuştur? Araştırılmamış ise; ‘insanlık ayıbı’ olarak nitelendirilebilecek bu önemli olay neden araştırılmamıştır?

2) Söz konusu haber doğru ise; olayın sorumluları ile ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise ne zaman başlatılmıştır?

3) Bafra ilçesindeki hayvan barınağına yönelik Bakanlığınıza ulaşan herhangi bir şikâyet olmuş mudur? Bu şikâyetler kim/kimler tarafından, hangi tarihte, hangi gerekçelerle yapılmıştır?

4) Bafra ilçesinde bulunan hayvan barınağı, Bakanlığınız görevlileri tarafından denetlenmekte midir? Denetlenmekte ise; bu denetim hangi sıklıkta kim/kimler tarafından yapılmaktadır?

5) Bafra ilçesinde bulunan hayvan barınağındaki yetkililer/çalışanlar hakkında, hayvan hakları ihlali-işkence gibi sebeplerle şimdiye kadar açılmış kaç dava bulunmaktadır?

6) Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) yetkililerinin, gelen talimat doğrultusunda barınakta rehin tutulduğu doğru mudur? Doğru ise; HayKonfed yetkilileri hangi gerekçeyle, kim/kimler tarafından barınakta rehin tutulmuşlardır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ