25 Eylül, 2018

Ahmet Kamil Erozan Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.09.2018

Ahmet Kamil EROZAN

Bursa Milletvekili

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan çeşitli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları temsilcileri, yatırımcılar ve sanayiciler ile istişarelerde bulundum ve ticaret ile uğraşan kişilerin piyasa koşulları karşısında zor durumda kaldıklarını gözlemledim.

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından aşağıdaki soruların cevaplanmasını talep etmekteyim:

1. 2019 yılı içerisinde devlet tarafından açılacak sanayi sitesi sayısı kaçtır? Sanayi siteleri hususunda özel sektörün desteklenmesi mi yoksa devlet eliyle açılması mı tercih edilmektedir?

2. Sanayi için satılan spot elektriğin 2017 Eylül ayının ilk haftasında megavat/saat ortalama fiyatı 155,07 TL'ydi. Bu yılın Eylül ayının ilk haftasının ortalama fiyatı ise 341,99 TL oldu. Serbest tüketici konumunda bulunan, daha çok sanayicilerin kullandığı spot elektrik fiyatları böylece son 1 yılda % 141 kat artmış oldu. Kur artışları karşısında enerji maliyetleri de yükselen üreticiler için alınacak önlemler var mıdır?

3. Ülkemizin içinde bulunduğu göçmen sorunu neticesiyle kayıt dışı göçmen çalıştırma durumu üst seviyelerdedir. Ucuz işgücü olarak görülen bu kayıt dışı işçiler aynı işi yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın işsiz kalmasına neden olmaktadır. İşsizliğin artışına doğrudan katkısı olan bu kayıt dışı göçmen çalıştırma sorunu ile aktif bir mücadele yürütmekte misiniz?

4. Küçük esnafın mevcut piyasa sıkıntılarına göğüs gerebilmesi için basit usul vergi sisteminin devam ettirilmesini ve vergi kalemlerini azaltmayı gündeminize alacak mısınız?

5. Büyük zincir marketler çekinmeden fiyatlara zam yapabilirken küçük esnaf halk tarafından tepki toplamamak ve kendi tabirleriyle fırsatçı olarak nitelendirilmemek için kur artışları sonrası alış fiyatları artsa da temel ihtiyaçlara zam yapmıyor. Bu durum zaten az olan kazançlarının daha da azalması anlamına geliyor. Bu durum ile ilgili küçük esnafı korumaya yönelik bir çalışmanız var mı?

6. Yerli malı üretimine teşvik programlarının arttırılması hakkında girişimler var mıdır?

7. Esnaf ve sanatkârımızın yurtdışına mal ihraç edebilmesi için gerekli girişimler mevcut mudur?

8. Esnaf ve Sanatkar Odaları’na kendi üyelerinin ikinci sınıf defter tutması için yetki verilecek midir?

9. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda bulunan eğitim sürelerinin daha makul sürelere indirilmesi gündeminizde var mıdır?

10. Tasdike tabi defterlerin tasdiklerinin Odalar tarafından yapılması konusu gündeminizde bulunmakta mıdır?

11. Aynı meslek dallarında açılan işyerleri için birbirleri arasında bir mesafe zorunluluğu getirilmesi mümkün müdür?

12. Türkiye’de bakkal, hırdavat gibi sektörlerin geleceği mahalle aralarına market ve yapı marketlerinin girmesi neticesinde tehlikeye girmiştir. Mahalle aralarına ve çarşılara bu tip büyük sermayeli şirketlerin girmesi rekabet ortamını ortadan kaldırmaktadır. Bu sorun ile ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

13. Mevcut ekonomik koşullarda işyeri açma girişiminde bulunan kadınların desteklenmesi için yapılan çalışmalar bulunmakta mıdır..?

14. Kadın esnafların daha erken emekli olması ve Odalara kayıtları aşamasında ücret alınmaması konularında yapılan bir çalışma var mıdır?

15. Çalışanların tazminatlarının çalışma süreleri boyunca bir fonda biriktirilmesi konusu gündeminizde bulunmakta mıdır?

16. İşyerleri ruhsatlarının Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlikleri tarafından verilmesi hakkında bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

17. NACE kodları sistemi gözden geçirilip basitleştirilecek midir..?

18. Toplu çok ortaklı işyerleri kurulması konusunda Bakanlık tarafınadan herhangi bir girişim yapılması planlanmakta mıdır..?

19. Ulaşım sektörünün yükselen akaryakıt fiyatlarından doğan sorunları ile ilgili bir çözüm öneriniz var mıdır? Akaryakıtta ÖTV’ye uygulanan eşel mobil sistemi kalktığında oluşacak mağduriyetlerin önlenmesi için şimdiden girişimler mevcut mudur?

20. Esnaf ve sanatkarlara ihracat desteği sağlanması ve ihracat yapan firmaların teşvik edilmesi hakkında girişimleriniz bulunmakta mıdır?

21. Ticaret yapan bireylerin uğraşmak zorunda kaldığı formalitelerin kaldırılması planlanmakta mıdır?

22. Kamu kurumlarının ticari faaliyetler içine girip esnaf ve sanatkarlarla rekabette bulunmasının önlenmesine yönelik girişimler bulunmakta mıdır?

23. Ekonomik şartlarla mücadele etmeye çalışan esnaf ve sanatkarların çeşitli ceza yüklerinin hafifletilmesi hakkında girişimler bulunmakta mıdır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ