16 Temmuz, 2018

Ahmet Kamil Erozan Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ekteki yazılı sorunun Dışişleri Bakanı Sayın Mevlut Çavuşoğlu tarafından cevaplanmak ve muhatabına iletilmek üzere işleme alınmasını izinlerine saygılarımla arz ederim.

Ahmet Kamil Erozan

Bursa Milletvekili

YAZILI SORU

Yunanistan ile ilişkilerimiz açısından son dönemde gündeme gelen konuların başında Ege Denizi’ndeki ada, adacık ve kaya parçalarının aidiyeti sorunu gelmekte ve geçmiş Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlut Çavuşoğlu da bu ada, adacık ve kaya parçalarının bazılarının işgal altında olduklarını alenen kabullenmiş bulunmaktadır.

Bu durum muvacehesinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hem de kamu oyunun gereği veçhile bilgilendirilebilmesini teminen aşağıdaki soruların günümüzde de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Sayın Mevlut Çavuşoğlu tarafından yanıtlanmasını talep ediyorum:

•   Mevcut uluslararası ve ikili anlaşmalar temelinde Ege Denizi'nde Türkiye'nin egemenliği altında bulunan ada, adacık ve kaya parçaları hangileridir?

•   Bunlar üzerindeki egemenlik hakkımızı tesis eden ikili ve uluslararası anlaşmalar her bir ada, adacık ve kara parçası için hangileridir?

•   Türkiye'nin egemenliği altında olan bu ada, adacık ve kaya parçalarından hangileri hangi tarihten bu yana "işgal" altındadır?

•   Devletin devamlılığı esas olduğundan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarda olduğu geçmiş dönem içinde "işgal" altında olduğu bilinen ve/veya öğrenilen ada, adacık ve kaya parçaları hakkından ikili ve uluslararası düzeyde hangi girişimler yapılmış ve ne cevaplar alınmıştır?

•   İkili ve uluslararası anlaşmalarla silahsızlandırılmış olması gereken ada, adacık ve kaya parçaları hangileridir? Bunların anlaşmalarda belirlenmiş statülerine döndürülmesi için hangi girişimler yapılmış ve ne cevaplar alınmıştır?

•   Bunların ötesinde Ege Denizi'nde ikili ve uluslararası anlaşmalarla kayıt altına alınamamış ve/veya statüleri müphem olan ada, adacık ve kaya parçaları var mıdır? Bunlarla ilgili Yunanistan ile herhangi bir müzakere süreci başlatılmış veya başlatılacak mıdır?

•   Bu soruları açık olarak cevaplandırmakta zorluk çekilecekse Sayın Bakan TBMM'de düzenlenecek bir kapalı oturumda bilgi vermeye ve konuyu tartışmaya hazır mıdır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ