1 Ekim, 2018

Ahmet Kamil Erozan Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.10.2018

Ahmet Kamil EROZAN

Bursa Milletvekili

Temmuz 2012 tarihli torba yasada şehit anne ve babalarına herhangi bir şart aranmaksızın sosyal güvenlik kurumunca maaş bağlanması sağlansa da mevcut aylıklar yeterli değildir. Toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlayabilmek amacıyla şehit anne ve baba maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılması gerekmektedir.

Kore ve Kıbrıs’ta şehit ve malul olanlara maluliyet maaşlarının yanında şeref aylığı adı altında ek aylık ödenmesi yapılmaktadır. Halen 53.000 kişiye şeref aylığı ödenmekte olup Devlet övünç madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır. Devlet övünç madalyası tevdii edilmiş şehit yakını ve malul gazilerimize de madalya maaşı adı altında bu maaşın verilmesi bir nebze olsun onların ekonomik sıkıntılarını çözecektir.

Maluliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntı çeken gazilerimiz yaşlılık aylığı almak için zor şartlarda çalışmaktadır. Bir kısım gazimiz özürlülere sağlanan haklardan istifa edenler 3600 prim gün sayısıyla yaşlılık aylığı almak iken diğer gazilerimiz bu haktan mağdurdur.

Ek ödeme ( Tütün ikramiyesi ) memur maaş katsayısı ile maluliyet derecelerine göre tespit edilen katsayıların çarpım sonucu yılda bir defa ödenmektedir. Çalışan maaşlarına seyyanen zam yapılmasından dolayı ek ödemelerde ( Tütün ikramiyesi ) erime olmuştur.

Özürlü araç kullanımında ortopedik özürlü olan malul gazilerimizle , sakatlık oranı %90 ve üzeri olan gazilerimiz istifade etmekte olup bu durum gazilerimiz arasında sorunlara sebep olmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar tarafından aşağıdaki soruların cevaplanmasını talep etmekteyim:

1- Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın yetersiz olmasından ötürü bu maaşların daha yüksek bir seviyeye çekilmesi gündeminizde bulunmakta mıdır?

2- Devlet övünç madalyası tevdii edilmiş şehit yakını ve malul gazilerimize de madalya maaşı adı altında “şeref aylığı” benzeri bir maaş verilmesi konusu gündeminizde var mıdır?

3- Şehit olanların tüm çocuklarına herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin ve terör gazileri de dahil olmak üzere ikinci iş hakkı verilmesi planlarınızda var mıdır?

4- Maluliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntı çeken gazilerimiz yaşlılık aylığı almak için zor şartlarda çalışmaktadır. Bir kısım gazimiz (engellilere sağlanan haklardan istifade edenler) 3600 prim gün sayısıyla yaşlılık aylığı almakta iken diğer gazilerimiz bu haktan mağdurdur. Bu haktan tüm gazilerimizin faydalanması için gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır?

5- Ek ödeme (tütün ikramiyesi) memur maaş katsayısı ile maluliyet derecelerine göre tespit edilen katsayıların çarpım sonucu yılda bir defe ödenmektedir. Çalışan maaşlarına seyyanen zam yapılmasından dolayı ek ödemelerde erime olmuştur. Oluşan hak kaybının giderilmesi için bu yardımların iki katına çıkarılması gerekmektedir. Bu ek ödemelerin arttırılması konusu gündeminizde var mıdır?

6- Özürlü araç kullanımı hakkından ortopedik özürlü olan malul gazilerimizle, sakatlık oranı %90 ve üzeri olan gazilerimiz istifade edebilmektedir. Bu ÖTV muafiyeti hakkı diğer gazilerimiz arasında eşitsizliğe neden olmaktadır. Bu konuda gazilerimizin bahsi geçen hakkı kullanımlarında birbirleri arasında eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalarınız var mıdır?

7- Şehit ve malul gazi çocuklarının vakıf üniversitelerinde burslu okutulmalarına yönelik çalışmalar mevcut mudur?

8- Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile malul gazilerin özlük haklarını düzenleyen kanunların karmaşık yapısının sade ve anlaşılır bir hale getirilmesi mümkün müdür?

9- Şehit aileleri ve malul gazilerin sorunlarının çözümünde aktif rol oynayan kamu yararına çalışan derneklerin örgütlenmesinin arttırılması ve derneklerin mali yapısının güçlendirilmesi için bu derneklere maddi destek olunması konusu gündeminizde var mıdır?

10- Rütbeli ordu vazife malullerinin özlük haklarının düzenlenmesi konusunda bir planınız var mıdır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ